Jeugd lastig door gebrek aan sociale controle

Tegenwoordig is het onmogelijk een lokale krant open te slaan zonder geconfronteerd te worden met rondhangende jongeren en de door hun veroorzaakte overlast. De SP luidt zelfs de noodklok. De problemen met ‘hangjeugd’ worden veelal toegeschreven aan het feit dat:

 •  de jongeren niets te doen hebben,
 • geen plek hebben om naar toe te gaan en/of
 • een algemeen gebrek aan opvoeding genoten hebben.

Ik wil het over een andere boeg gooien, het probleem is een tekort aan, maar ook een overschot aan, cohesie.

Laat ik eerst beginnen met te stellen dat er twee soorten hangjongeren zijn, zij die slechts rondhangen en zij die problemen veroorzaken. Aangezien de hangjongeren die slechts rondhangen geen wezenlijk probleem veroorzaken (al kunnen ze bijdragen aan het (on)veiligheidsgevoel*), gaat dit stuk over hangjongeren die problemen veroorzaken.

Zoals al gezegd zoek ik de oorzaak in de cohesie binnen de omgeving van de hangjeugd. Buurten met baldadige jongeren kennen over het algemeen een gebrek aan sociale cohesie en minder informele controle, waardoor de jeugd wegkomt met overlast veroorzakend gedrag.

Daarnaast worden er, om de overlast van de jongeren te beperken, maatregelen genomen die uiteindelijk een negatief effect hebben. Ze worden weggestuurd, ‘verdreven’ naar hufterproof hangplekken buiten de bebouwing van de buurt. Juist hier gaan ze gedrag vertonen dat de groepscohesie versterkt; ze gaan proberen de hufterproof hangplek toch te slopen, gaan mogelijk drinken, softdrugs gebruiken etc. Daarnaast wordt de groepscohesie versterkt door het idee dat iedereen tegen hen is, ze hebben een gezamenlijke vijand (de maatschappij). Deze sterke groepscohesie zorgt voor een grote groepsdruk, waaronder zelfs jongeren met een brave inborst nog bezwijken.

Om de overlast van hangjongeren op te lossen moeten er dus twee problemen aangepakt worden; het gebrek aan sociale cohesie in de wijk waar ze vandaan komen en de sterke groepscohesie tussen de jongeren.

Buurtgericht werken draagt al in belangrijke mate bij aan sociale cohesie, mits een groot deel van de buurtbewoners erbij betrokken is (anders zien we ook hier kliekjesvorming). Een toenemende sociale cohesie zorgt voor een toenemende informele controle, het wordt makkelijker jongeren en/of hun ouders aan te spreken op hun baldadig gedrag. Bovendien zullen jongeren minder snel vernielingen aanrichten aan goed waarvan zij, of hun ouders, de eigenaar kennen.

De sterke groepscohesie doorbreken en de sociale cohesie onder de jongeren stimuleren vraagt een aanpak waarbij wordt gezorgd dat de jongeren niet constant in hetzelfde groepje verkeren. Niet in de klas als groepje zitten, en ook nog samen op voetbal en ook nog ’s avonds op straat bij elkaar en ook nog samen … (vul maar aan). Een aanpak dus waarbij het onderwijs, de buurt, het verenigingsleven en ook de gemeente betrokken zijn.

Als laatste wil ik nog meegeven, en het klinkt mogelijk oubollig, maar groet elkaar en ook de jongeren eens wat vaker op straat en houdt een beetje rekening met de buren. Buurten hoeven, wat mij betreft, niet te veranderen in een DE buurt, maar met wederzijds begrip en respect kom je een heel eind.

 * Als je ze een beetje kent en je weet dat ze geen problemen veroorzaken gaat er van hun aanwezigheid een soort sociale controle uit, en dragen ze bij aan het veiligheidsgevoel. Ken je ze niet, en heb je een negatieve perceptie van hangjongeren, dan draagt hun aanwezigheid bij aan een onveiligheidsgevoel.

Advertenties

Tags: , , , , , ,

4 Reacties to “Jeugd lastig door gebrek aan sociale controle”

 1. Max Pool Says:

  Je praat over 4 a 5 jeugdigen die buiten de boot vallen. Behandel ze eens als mens. En van die andere jeugdigen (18 jaar) is er 1 bij die best wel als oppas wil fungeren in het Gringeltje. Maar nee daar komen alleen de ouderen bijeen.
  Er is een Top-down redenatie bij de meest chagerijnige mensen die op Heksenberg wonen. En deze zitten ook nog in de zogenaamde klankbord van de Gemeente. Zet de ouders onderdruk dat ze me moeten helpen. Anders help deze ouders met het opnieuw opvoeden en niet het voeden van deze kinderen.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Max,

   Dank voor je reactie.

   Van beide kanten dient er begrip voor elkaar te worden gekweekt. Het zijn zeker niet alleen de jongeren die debet zijn aan de huidige problemen.

   Dhr. Braeken Sr. gebruikte de term intollerantieouderen, een term die misschien wel wat vaker gebruikt zo mogen worden.

   Maar we moeten ook niets afdoen aan de problemen die er nu spelen voor de bewoners, als er spraken is van zware vernielingen (zoals het uit trekken van lantarenpalen) of zwaar intimiderendgedrag dan is dat voor de bewoners een acuut probleem dat ook een acute oplossing vereist.

   Indien het echt maar om een kleine kern gaat die de rest van de groep mee trekt (en dat geloof ik graag, zo gaat dat namelijk in groepen), dan is het zaak de ‘kwade’ kern uit te filteren. Hoe je dit het beste kan doen hangt waarschijnlijk af van de situatie van de betreffende jongere. Waarom vertoont hij dit gedrag? Zijn er problemen in de thuis situatie, dan zou de oplossing daar gezocht moeten worden (bv. een uithuisplaatsing, of begeleiden van de ouders). Heeft het te maken met een gebrek aan tijdsbesteding door het, al dan niet naar voltooiing, verlaten van de school zonder werk te hebben (begeleiden naar werk of naar een leerplek). etc

 2. Max Pool Says:

  Ik weet uit gesprekken die ik heb gehad met de jongeren op de Heksenberg dat er inderdaad een paar bij zijn die van huis uit niet worden begeleid c.q. opgevoed.
  En dan praat je inderdaad over 3 a 4 jongens die het even niet weten. Van school af zijn, geen werk hebben dus ook geen toekomstperspectief.
  De anderen vroegen aan mij of het dan niet mogelijk was om het Gringeltje (gemeenschappelijke ruimte voor jong en oud) weer voor de jeugd open te stellen. Echter is er niemand bereid van de ouderen in de wijk om daar 2 a 3 uur per dag te gaan zitten en met deze jongeren bezig te zijn.
  Zij willen zelf niet als crimineel te boek staan en ook niet zo handelen. Wat mij nu is gelukt is dat er een paar van hun lid zijn geworden van de voetbalvereniging. Daar hebben ze meer lol. Maar het probleem is nog niet opgelost want vanuit andere wijken komt men hiernaar toe om de boel een beetje te verzieken. En weer jeugdigen die geen toekomstperspectief hebben. Dit is nu de taak van de politiek om samen met deze kinderen een oplossing te vinden. En geen TOP- Down benadering maar een benadering waarbij duidelijk wordt geluisterd naar deze jeugd om tot een oplossing te komen. Camera’s zijn geen oplossing men verspreid zich elders.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Max,

   Ik hoop dat er voor die 3 a 4 jongens snel iets geregeld kan worden.

   Jammer dat er vanuit de wijk niemand bereid is om de jongeren in het Gringeltje bezig te houden. Is daar niemand die vanuit de gemeente jongeren begeleid op te zetten (bv een combinatiefunctionaris).

   Ik ben blij dat ze zelf niet de intentie hebben om crimineel te zijn dan wel te worden. Ik begrijp dat er vanuit de gemeente ook niet gesproken wordt over een criminele groep. Ik kan me echter wel voorstellen dat sommige buurtbewoners ze zo zien.

   Zelf vermoed ik dat de ‘mobiele’ jongeren, de jongeren uit andere wijken, de ‘rotte’ kern uit die wijken zijn. Maar dit is maar een vermoeden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: