Rem de Krimp

We leven in een Krimpende stad en regio, met alle grote gevolgen van dien. Hoewel een bevolkindskrimp zeker ook kansen biedt, onder andere voor meer groen in de stad, zal de regionale economie er zwaar onder te lijden hebben. Krimpen is duur, er moet veel gesloopt en hergestructureerd worden. Ook heeft het gevolgen voor voorzieningen, basisscholen fuseren en concentreren zich op één locatie, waardoor de gemiddelde afstand hiernaartoe toeneemt. Het afremmen van de krimp biedt kansen om investeringen te spreiden over een langere periode en gunt ons de tijd die nodig is om na te denken over hoe te handelen.
Momenteel is de prognose dat de bevolking van de Parkstad met 55.000 afneemt tot 2040 (http://www.l1.nl/content/4161010/inwoneraantal_parkstad_blijft_dalen). Indien Nuth bij de Parkstad wordt geteld gaat het om 1/5 van het aantal bewoners. Deze trend is niet geïsoleerd tot de parkstad, bij een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt de bevolking in 30 jaar met meer dan 2,5 %. Dat terwijl de bevolking van de Randstad verder zal toenemen, met maar liefst 1,25 miljoen inwoners (http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/10/randstad_voller_rand_nl_loopt.html). Hierdoor komt zowel de leefbaarheid van de Randstad als die van sterk krimpende gemeentes in gevaar. De echt sterk krimpende gemeentes zullen deels verworden tot spooksteden, omdat de kosten voor het slopen van hele woonwijken niet op te brengen zijn. De Randstad zal steeds verder dicht slippen, de wegen staan straks muurvast, de grond wordt onbetaalbaar en iedereen leeft op elkaars lip.
Voordat we kunnen denken over oplossingen, dienen we de krimp eerst goed te begrijpen. Krimp kan een tweetal oorzaken hebben; een negatief geboorteoverschot (meer sterfgevallen dan levend geboren baby’s) en een negatief migratiesaldo. Aan een negatief geboorteoverschot kan weinig direct gedaan worden, althans binnen het betamelijke (http://nl.wikipedia.org/wiki/Decreet_770). Indien we de krimp willen remmen dienen we ons te concentreren op de tweede oorzaak, een negatief migratiesaldo.
Vanuit de Parkstad trekken meer jongeren, en met name hoogopgeleide jongeren, naar de Randstad dan er terugkomen. De reden hiervoor is veelal dat er meer werkgelegenheid in de Randstad is. De rijksoverheid is hier debet aan, graag concentreert zij zoveel mogelijk diensten in de Randstad. Niet alleen creëert dit direct werkgelegenheid, maar het zuigt ook andere bedrijven aan, onder andere door de enorme concentratie kenniswerkers. Diezelfde rijksoverheid zou er nu juist voor moeten kiezen om diensten te verplaatsen naar de gemeentes die het sterkst gaan krimpen. Door in de krimpsteden werkgelegenheid te creëren zal er minder behoefte ontstaan om naar de Randstad te emigreren. Ook andere bedrijven zullen hierdoor niet vanzelfsprekend meer voor de Randstad kiezen.
Buiten dat een minder laag migratiesaldo direct bijdraagt aan het remmen van de krimp zal een deel van de jongeren die nu niet wegtrekken in de krimpgemeentes een gezin stichten, iets dat weer een positieve impact op het geboorte overschot heeft.

We leven in een Krimpende stad en regio, met alle grote gevolgen van dien. Hoewel een bevolkingskrimp zeker ook kansen biedt, onder andere voor meer groen in de stad, zal de regionale economie er zwaar onder te lijden hebben. Krimpen is duur, er moet veel gesloopt en hergestructureerd worden. Ook heeft het gevolgen voor voorzieningen, basisscholen fuseren en concentreren zich op één locatie, waardoor de gemiddelde afstand hiernaartoe toeneemt. Het afremmen van de krimp biedt kansen om investeringen te spreiden over een langere periode en gunt ons de tijd die nodig is om na te denken over hoe te handelen. 

Momenteel is de prognose dat de bevolking van de Parkstad met 55.000 afneemt tot 2040. Indien Nuth bij de Parkstad wordt geteld gaat het om 1/5 van het aantal bewoners. Deze trend is niet geïsoleerd tot de parkstad, bij een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt de bevolking in 30 jaar met meer dan 2,5 %. Dat terwijl de bevolking van de Randstad verder zal toenemen, met maar liefst 1,25 miljoen inwoners. Hierdoor komt zowel de leefbaarheid van de Randstad als die van sterk krimpende gemeentes in gevaar. De echt sterk krimpende gemeentes zullen deels verworden tot spooksteden, omdat de kosten voor het slopen van hele woonwijken niet op te brengen zijn. De Randstad zal steeds verder dicht slippen, de wegen staan straks muurvast, de grond wordt onbetaalbaar en iedereen leeft op elkaars lip.

Voordat we kunnen denken over oplossingen, dienen we de krimp eerst goed te begrijpen. Krimp kan een tweetal oorzaken hebben; een negatief geboorteoverschot (meer sterfgevallen dan levend geboren baby’s) en een negatief migratiesaldo. Aan een negatief geboorteoverschot kan weinig direct gedaan worden, althans binnen het betamelijke. Indien we de krimp willen remmen dienen we ons te concentreren op de tweede oorzaak, een negatief migratiesaldo.

Vanuit de Parkstad trekken meer jongeren, en met name hoogopgeleide jongeren, naar de Randstad dan er terugkomen. De reden hiervoor is veelal dat er meer werkgelegenheid in de Randstad is. De rijksoverheid is hier debet aan, graag concentreert zij zoveel mogelijk diensten in de Randstad. Niet alleen creëert dit direct werkgelegenheid, maar het zuigt ook andere bedrijven aan, onder andere door de enorme concentratie kenniswerkers. Diezelfde rijksoverheid zou er nu juist voor moeten kiezen om diensten te verplaatsen naar de gemeentes die het sterkst gaan krimpen. Door in de krimpsteden werkgelegenheid te creëren zal er minder behoefte ontstaan om naar de Randstad te emigreren. Ook andere bedrijven zullen hierdoor niet vanzelfsprekend meer voor de Randstad kiezen.

Buiten dat een minder laag migratiesaldo direct bijdraagt aan het remmen van de krimp zal een deel van de jongeren die nu niet wegtrekken in de krimpgemeentes een gezin stichten, iets dat weer een positieve impact op het geboorte overschot heeft.

Advertenties

Tags: , , , ,

25 Reacties to “Rem de Krimp”

 1. Theo Ploeg Says:

  Goed stukje. Misschien valt er lering te trekken uit regio’s waar dit dat tweede – een negatief migratiesaldo – eerder speelde.

  Zeker in de nieuwe creatieve sector draait het niet alleen om bedrijven, maar zeker ook om de creatieven zelf die met hun eenmansbedrijfjes een eigen economisch netwerk opzetten dat weer andere bedrijven aantrekt. Ach ja, ik hoef jou uiteraard niets meer te vertellen over de dynamiek van de creatieve industrie.

  Het wordt tijd dat Parkstad aantrekkelijke voorwaarden gaat scheppen voor die sector.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Theo,

   Wederom hartelijk dank voor je reactie;

   Het is zeker goed om te leren van andere regio’s (net als andere steden wat kunnen leren van de Heerlense operatie Hartslag).

   Door de komst van overheidsdiensten en overige bedrijvigheid ontstaan er niches waarin kleine (eenmans) bedrijven actief kunnen worden, en niet alleen bedrijven uit de creatieve industrie.

   Ik heb graag dat jij mij meer vertelt over de dynamiek van de creatieve industrie, ik ben zeer geïnteresseerd in je inzichten.

   Ik hoop dat jij en je collega creatievellingen ooit Heerlen aantrekkelijk genoeg vinden om terug te keren.

 2. pascal mannens Says:

  Voor onze limburgse beroepsbevolking is goede werkgelegenheid en een groeiende (of beter gezegd het ontbreken daarvan) economie het grote generatieprobleem. Werknemers blijven hangen op hun banen, kiezen voor vastigheid, bang om niet meer in Limburg aan de bak te komen. Hoe zit het met de versnellingsagenda, met Avantis, met verschillende soorten campussen in parkstad en in noord-limburg. Ik hoor deze beloftes al jaren. De doekjes voor het bloeden voor het sluiten van de mijnen zijn bijna op. Bij CBS vertrekken de beste banen naar Voorburg, de uitvoer blijft hier. Nedcar wordt kunstmatig in leven gehouden en biedt eveneens geen zekerheid.hoogopgeleiden vertrekken Aan de andere kant van de medaille staat dat de stijging van het aantal ouderen kan zorgen voor kansen. Als je limburg, of specifieker: Parkstad, ziet als het Miami van nederland waar volop voorzieningen en diensten komen voor ouderen dan is dat in mijn ogen het lichtpuntje op korte termijn. Ergo: Parlementariers en andere schoonpraters, stop met praten het is tijd voor daadkracht.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Pascal,

   Hartelijk dank voor je reactie.

   Je hebt een goed punt, het gebrek aan kennis circulatie (door het wisselen van banen) speelt zeker een belangrijke rol bij het economisch achterblijven van Limburg. Maar ik kan de werknemers niet helemaal ongelijk geven.

   De versnellingsagenda is een zeer mooi document, helaas blijft het te veel bij het document, en wordt er te weinig van echt uitgevoerd (o.a. lijkt dit te liggen aan de rijksoverheid).

   Een van de redenen waarom de doekjes voor het bloeden bijna op zijn is te vinden in de politieke situatie in deze regio in de jaren 70 en 80. In plaats van toen de handen in een te slaan is er tussen de gemeentes ‘gevochten’ en als twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen. In dit geval Maastricht (lees meer in de digitale (of analoge versie van de Vrienden Republiek http://www.vriendenrepubliek.nl/ ).

   Over het CBS, de grote econoom Luc Soete heeft jaren terug gesteld dat het hele CBS naar Heerlen moest komen (http://www.soete.nl/dutch/CBS.html ), ik kan me zeer goed in de door hem genoemde redenen vinden. Echter, als er zelfs niet naar invloedrijke geesten als Luc Soete wordt geluisterd.

   Ik hoop dat de samen werking RWTH – NedCar van de grond komt en er in de toekomst elektrische auto’s van de lopende band rollen.

   Over al die plannen om van Heerlen het Miami van Nederland, het Seattle/Liverpool van Nederland etc; die steden zijn langzaam in hun rol gegroeid. We kunnen zeker naar andere steden kijken, er zijn hier goede kansen om een hoogwaardige omgeving voor gepensioneerde te creëren. We moeten echter uit kijken dat je je niet te veel spiegelt aan andere steden. Elk land, elke regio, elke stad heeft unieke karakteristieken die zorgen dat ze zich op een unieke manier ontwikkeld. Heerlen zou het Heerlen van Europa moeten worden, en daar moeten we het mee doen.

 3. Janneke Prins Says:

  Wat ik mis in dit soort discussies is de sociaal/culturele kant van het probleem. Ik heb het idee (correct me if i am wrong) dat Limburgers zich druk maken over behoud van werkgelegenheid en andere economische zaken.

  Ik denk dat het minstens zo belangrijk is om na te denken over hoe je mensen van buiten de regio die hier al wonen, weet te behouden.
  Dus verander het perspectief van zijnde Limburger naar zijnde nieuwkomer.

  Als deze (vaak hoogopgeleiden) hier eenmaal zijn, wat heeft Limburg ze dan te bieden naast een arbeidsplaats?

  Er is binnen handbereik voldoende culturele gelegenheden, Snowworld, karten in Echt etc. Maar het directe contact met ‘locals’, het dagelijks leven, als buitenstaander is het moeilijk om er tussen te komen.

  Ik heb wel een paar ideëen hierover, maar ik ben benieuwd naar andere reacties.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Janneke,

   Hartelijk dank voor je reactie

   Wat mij betreft is er geen verschil tussen geboren Limburgers en nieuwe Limburgers (mijn grootouders van beide kanten zijn ook import, dus mogelijk komt dat hierdoor).

   Ik vermoed dat de integratie met de locals heel afhankelijk is van waar je in Limburg zit. In de twee mijnstreken, waar een groot gedeelte van de bevolking afstamt van import, zal het makkelijker zijn om te integreren dan in het vrij chauvinistische Maastricht. In dorpen, maar dat is niet uniek voor Limburg, ben je al gauw een buitenstaander, ook als je uit het naast gelegen dorp komt.

   Ik ben zeer benieuwd naar je ideeën.

 4. Lian Strijards Says:

  Limburg is prachtig en Limburg is rijk. Limburg heeft een uitstekende euregionale ligging. Daar liggen kansen om er een vitale samenleving van te maken. Dat wil zeggen:
  • Een open samenleving, open voor de toekomst, open voor nieuwkomers;
  • Gericht op kansen, gebruik makend van ondernemingsgeest en gezamenlijkheid;
  • Een creatieve samenleving, waarin ideeen worden uitgewisseld en gezamenlijk tot uitvoering komen; kansen worden gegrepen;
  • Grensoverschrijdende bewegingen (Aken, Luik, Brussel)
  Mensen trekken al eeuwen naar bedrijvige steden, ondanks het gebrek aan ruimte. Wat zoeken (jonge) mensen in overvolle steden? In steden als Manhattan? Dynamiek, ontmoetingen, kansen, inspiratie. En wat nog meer? Wat is het succes van die grote steden? En hoe is dat de combineren met de kansen die de regio met haar ruimte biedt? Ik heb me laten vertellen dat de economie in Aken vrij vitaal is. Kunnen Limburgers in Aken werken en in Limburg wonen? Zijn ze daartoe bereid? Er zijn veel vragen nog te beantwoorden. Ik zal deze discussie dus met grote belangstelling volgen. Dank voor het starten ervan!

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Lian,

   Dank je voor je reactie.

   Een deel van de toekomst van de Parkstad ligt zeker in Aken, alleen liggen er nog enkele drempels. Sommige zijn (door de overheid) makelijk op te lossen; zo krijg je momenteel over loon verdient in Duitsland geen hypotheek rente aftrek (over loon verdient in Belgie wel).

   Daarnaast zijn er nog allerhande sociologische drempels te nemen.

   Ik moet toch het proefschrift “Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001” van Sophie Bouwens ergens op de kop tikken

 5. Tim van Dorst Says:

  Beste Maarten,

  Goed stukje, ik zou het graag wat breder trekken. Ik zit zelf in de regio Roermond, daar zit momenteel (nog) wel groei in. De tendens is inderdaad wel dat bedrijven die zich ca 15-20 jaar geleden met subsidie vestigde, weer langzaam vertrekken. Op zich een zorgelijke situatie, waar iets aan gedaan moet worden.
  Het beleid van ons kabinet hierin is tekenend. Zo werd het geld voor de verbreding van de A2 tracé zuid weg gehaald om extra spitsstroken aan te leggen in de randstad. Het punt waar de A73 op de A2 aansluit zal hierdoor in de spits een vast file punt worden. Een goede infrastructuur is een belangrijke voorwaarden voor vestiging van bedrijven.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Tim,

   Ook jij bedankt voor je reactie.

   Ook Roermond zal op een gegeven moment getroffen worden door de krimp en moet zich op tijd gaan wapenen tegen de gevolgen hiervan.

   Het blijft toch een raadsel waarom er zo weinig geïnvesteerd wordt in Limburg. Limburg heeft een enorme goede strategische ligging om drie landen te kunnen bestrijken. Je bent binnen no-time in het dichtstbevolkte gebied van Europa (het Rurhgebied). Je bent in een wip in de Europese hoofdstad. Tot lang in de toekomst blijf je gevrijwaard van zee-water zonder te hoeven investeren etc etc.

   Mogelijk wordt het tijd dat de totale Limburgse lobby zich gaat richten op het verwerven van een Europese Free Economic Zone, een zone waarin minder belasting wordt betaald door bedrijven, in een deel van Limburg (zoals ook in Kostrzyn-Słubice, London Docklands, Klaipeda etc). Hierdoor kunnen we de Limburgse economie goed uit het slop trekken.

   Maar ja, dromen he

 6. William Scheffer Says:

  Toevallig tik ik dit vanuit de Randstad. Waarom omdat ik hier een kortlopende opdracht heb op het moment. Er is hier nou eenmaal sneller werk te vinden.

  Echter zou ik hier niet langdurig willen zitten of zelfs vestigen.

  Het idee van Maarten om een soort Free Economic Zone te creeren zou op de korte termijn het beste werken. Wat je echter ziet is dat als zo’n subsidie (want dat is het eigenlijk verkapt) stopt dat de bedrijven weer als een speer vertrekken naar de Randstad. Waarom…. geen idee. Ik kan geen fatsoenlijke reden bedenken.

  Wat op de lange termijn het beste zou werken is bedrijven leren dat ze ook over de grenzen kunnen werken. Een bedrijf in Heerlen moet niet alleen maar naar boven en onder kijken. Maar ook naar links en rechts. Zoals al eerder aangehaald is Aken een economische hub waar de Nederlanders nauwelijks iets mee doen. Hetzelfde geld voor België.

  Wellicht moet er in deze regio meer aan het taalonderwijs worden gedaan. De grootste barriere, na regelgeving etc, zijn namelijk taal en cultuur.

  Jonge mensen op de middelbare school duidelijk maken dat het niet enkel Nederlands en Engels is wat je dadelijk misschien moet spreken tijdens het werk maar dat Frans en vooral Duits misschien nog belangrijker worden. En iedereen die deze fase al achter zich heeft gelaten misschien gesubsidieerd (vies woord vind ik dat eigenlijk) extra scholing aanbieden.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste William,

   Dank voor je reactie.

   Ik vermoed niet dat als na verloop van tijd (en dan praat ik wel minimaal over 25 jaar) een eventuele FEZ op geheven zou worden bedrijven in eens vertrek. Waarom niet? Omdat er dan een economische en kennisstructuur is op gebouwd, een structuur die nu lijkt te .

   Maar je hebt gelijk, onze toekomst ligt niet in het Noorden, maar in het oosten, westen en zuiden. We bungelen nu eenmaal als een soort appendix aan dit land.

   Taal is vermoedelijk wel een behoorlijke barrière, maar (bedrijfs)culturele verschillen zijn mogelijk nog belangrijker

   • William Scheffer Says:

    Als zo’n situatie met een FEZ 25 jaar duurt kan je inderdaad behoorlijk wat opbouwen. Echter is 25 jaar wel erg lang en is d epolitiek toch wel erg wispelturig.

    Een voorbeeld in deze discussie vind ik altijd Vodafone. Zij zaten hier in Limburg omdat M2 (de werknaam van startup Libertel-vodafone) alleen een licentie kreeg voor het mobiele net als ze in een ontwikkelingsgebied ging zitten. Zodra die eis verviel (2007 geloof ik) vertrok Vodafone met sneltreinvaart richting Randstad.

    • Maarten van Wesel Says:

     Beste William,

     Klopt helemaal wat je zegt over M2. Echter wat met M2 het probleem was was dat het slechts om een bedrijf ging. Er waren geen bedrijven in de zelfde sector, of aan verwanten sectoren, waardoor er geen kennis uitwisseling kon plaatsvinden, waardoor er geen kenniswerkers in de juiste vakgebieden aanwezig waren (althans die nog niet bij M2 werkte).

     Je zit dit nu op Avantis, hoe meer bedrijven er in de zonne-energie sector bij komen, hoe interessanter het wordt voor andere bedrijven in de zonne-energie sector om zich daar te vestigen.

     Kortom door een FEZ status (ook al zou die korter zijn dan 25 jaar) kan er een sterke cluster elkaar versterkende bedrijven zich hier vestigen.

     Maar het is maar een ideetje ballonnetje dat ik op liet. Ik ben blij dat je meedenkt

 7. Eric Schlangen Says:

  Beste Maarten,
  Het scenario dat je schetst is lang niet zeker. Bergrijp me goed, ik vindt het belangrijk om krimpscenarios uit te werken en men is er al later aan begonnen dan eigenlijk nodig is. 10 jaar geleden was al bekend dat de krimp eraan zat te komen. De gevolgen van krimp zijn echter sterk afhankelijk van een aantal heel onzekere factoren.
  Een van de belangrijkste oorzaken van de krimp in Zuid Limburg is het negatieve migratiesaldo. Dat hangt voor een belangrijk deel samen met ons belastingvoordeel van Nederlanders in het Duitsland en België met een eigen huis.
  De positie van Limburg in de driehoek Maastricht-Luik-Aken biedt ook enorme kansen om een nieuwe toekomst te vinden. Zeker in combinatie met de ontwikkeling tot kenniscentrum voor bijvoorbeeld ouderenzorg. Zodra de verbindingen naar deze steden beter worden gemaakt (aansluiting op de HSL, de Parkstad ringweg) en de huizenprijzen weer vergelijkbaar worden met Duitsland en België kunnen zaken zich heel anders ontwikkelen.
  De ouderen die Limburg voor 45% gaan bevolken hebben meer te besteden dan ooit tevoren in de geschiedenis. Waar vraag is naar producten ontstaat vanzelf aanbod, er zal een aanzuigende werking komen op luxere kwaliteitsgoederen en de middenstand om het te verkopen. Er zullen veel mensen nodig zijn om zorg te verlenen, die deels uit het buitenland moeten komen en zich hier moeten vestigen. Zoals de toestroom van Polen en Spanjaarden in de mijnbouw zal ook nu een groep komen om hier een boterham te verdienen aan de ouderen.
  Nederland heeft een snelle acceptatie van techniek. Domotica zal zich hier snel kunnen ontwikkelen om ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Dat kan een kennisproduct en een exportproduct worden.

  Kortom de toekomst staat niet in steen gebeiteld. Ik vindt het bewonderenswaardig hoe de Parkstad regio samen de toekomst tegemoet treedt. Ook zij benaderen het eerder als een kans dan als een bedreiging. De belangrijkste en duurste investeringen zullen gemaakt moeten worden in de transformatie van de woningvoorraad, de verkeersinfrastructuur en de toeristische waarde van het gebied. Die investeringen kan de regio niet alleen opbrengen. Limburg zal zich als provincie van een gemeenschappelijk belang bewust moeten worden. Dat vind ik de grootste uitdaging, de regio’s hebben daar namelijk eerder een geschiedenis van elkaar beconcurreren dan van samenwerken. Als ze dat kunnen doorbreken is de slag al half gewonnen. Inspiratie kunnen ze halen uit een stad als Malmö in Zweden. Zij hebben een dreigende ondergang goed kunnen afwentelen en in een sterke groei kunnen omzetten. Toen ik laatst een studiereis daar begeleidde zag ik hoe ze met de omzetting van industrie naar kenniseconomie, een aantrekkelijk woongebied vormen voor de euregio daar en een goede verkeersinfrastructuur (binnen 20 minuten op Kopenhagen airport) het tij gekeerd hebben.

  Groeten van Eric.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Eric,

   Bedankt voor je reactie

   Je hebt helemaal gelijk, toekomst scenario’s zijn altijd een soort giswerk, een soort toekomst voorspellen waar we niet heel goed in zijn.

   We moeten echter voorkomen dat dit scenario een ‘selffulfilling prophecy’ wordt door ons alleen nog maar te richten op maatregelen die horen bij krimpen en acties om de krimp te temperen links laten liggen.

   Wat betreft het negatieve migratie saldo ben ik het maar ten dele met je eens. Er trekken meer jongeren naar de randstad dan er naar onze buren trekken. En juist deze jongeren werken het beste als rem op de krimp (als ze zich gaan voortplanten heet dat).

   Ik ben blij dat er ook enkele ontwikkelingen zijn die remmend zullen werken, jij noemt er al een aantal belangrijke. Ik wil daar nog aan toevoegen dat in Den Haag momenteel ontwikkelingen gaande zijn die barrières om over de grens te werken wegnemen, maar er zijn er nog genoeg.

   Mogelijk moet het volgende college van Heerlen of de Parkstad raad maar eens op bezoek in Malmö. We kunnen veel leren van best practices, we moeten alleen kritisch kijken of ze wel hier toepasbaar zijn

 8. Nicky Haan Says:

  He grappige is, en ik moet toevoegen dat ik weliswaar geen buitenstaander ben daar ik in limburg geboren ben, maar na 10 jaar her in der op deze aarde gewoont te hebben weer hier woon, dat iedereen wel de kansen van de regio/provicie hier ziet, maar ik nu niet iemand ziet die de kar in dit opzicht trekt. zelfs de volksvertegenwoordigers die niet eens zo slecht vertegenwoordigd zijn in de tweede kamer als limburgers zijn zeker niet specifiek met deze regio bezig. En ook vanuit de provincie zie ik niet echt initatieven. het lijkt meer op een “why fix it when its not broken” mentaliteit vanuit de provincie (alhoewel het mijnsinziens al best “kapot” is).
  in verband met de scholing van mijn dochter zijn we weer naar heerlen verhuizd maar wegens gebrek aan enig interessante vacature werk ik nog steeds in Frankfurt am Main wat overigens ook maar 2 uurtjes van Heerlen vandaan is.

  just my two cents,
  Nicky

 9. Max Pool Says:

  Heerlen e.o. zal zich moeten richten op de vergrijzing. Creeer een goede zorg voor ouderen. Maak van Parkstad het Californie van Nederland. Resultaat: meer ouderen die ook iets te besteden hebben, meer werk in de zorg meer omzet in winkels en in de dienstverlening. Zorg daarbij dat er zodanig wordt gebouwd dat het voor mindervaliden en ouderen met scootmobiel toegankelijker wordt om hier te wonen. De jongeren krijgen zo meer kans om hier te blijven wonen en werken. Ook de hoog opgeleiden, er zal namelijk ook (bege)leiding aanwezig moeten zijn.

 10. Maarten van Wesel Says:

  Beste Max,

  Er is zeker in de Parkstad en de rest van zuid-Limburg een potentie om mensen een rustige oude dag te laten genieten.

  je krijgt hier door wel een enigszins mono-economisch klimaat (zorg en van de zorg afhankelijke detailhandel). In Heerlen kennen we als geen ander de gevaren van een economie afhankelijk van een bedrijfstak. We moeten oppassen om niet weer in deze valkuil te stappen.

  Een gezonden economie is een diverse economie.

 11. Maarten van Wesel Says:

  Nog een rede om bedrijven (en overheidsinstellingen) te stimuleren zich in onze regio te vestigen:
  “Bij een grote overstroming komt één-derde van de Nederlandse economie in de problemen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend op basis van de risicokaart die het Rijk heeft laten ontwikkelen.”

  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/11/wateroverlast_slecht_voor_econ.html

 12. William Scheffer Says:

  Het CBS is geweldig. Statline is nog net niet een van mijn startpagina’s zo dol ben ik op ze. Maar dit is toch wel een extreem simpele conclusie…

  • Maarten van Wesel Says:

   Op zich heb je gelijk, dit is een hele simpele conclusie. Echter het is wel zo dat de meeste bedrijven in Nederland, als ook de meeste overheidsinstellingen, gevestigd zijn in een gebied dat wanneer het mis gaat onder water staat.

   Op de lange termijn is het verstandig om het economische en bestuurlijk hart van Nederland te verplaatsen naar hoger gelegen gebied. Dat kan voor een deel in Limburg zijn

 13. Mailen met VROM « Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] Een iets uitgebreider stuk hierover is te lezen op: https://maartenvanwesel.wordpress.com/2009/10/06/rem-de-krimp/ […]

 14. Heerlen wordt, relatief gezien, steeds dommer « Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] Hoewel de rijksoverheid deze vicieuze cirkel kan doorbreken is het de vraag of ze de impopulaire maatregelen daarvoor nodig wel uit willen voeren, al gloort er een beetje hoop. De oplossing moet dus lokaler gezocht worden. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: