Heerlen en de Creatieve klasse

Sinds eind 2007 wordt in raadstukken omtrent de creatieve en culturele industrie regelmatig gerefereerd aan het werk van de academicus Richard Florida. Volgens Florida is er in post-industriële landen een nieuwe socio-economische klasse ontstaan; The Creative Class, de Creatieve klasse. Deze klasse is, in Florida’s werk, de drijvende kracht achter economische groei.

Het is een goede zaak dat beleid mede wordt gestuurd door wetenschappelijk werk, er zitten echter wat haken en ogen aan het vertalen van het werk van wetenschappers naar beleid. Ik zal eerst omschrijven wat Florida onder de Creatieve klasse verstaat, hoe deze klasse bijdraagt aan economische groei en hoe je deze in je stad krijgt. Daarna wordt het gebruik van de creatieve klasse in het Heerlens beleid bekeken.

Florida hanteert twee definities voor de Creatieve klasse; een brede definitie waarbij iedereen in de beroepsgroepen Wetenschapper, Ingeneurs, Artisten, Culturele Creativelingen, Manager, Professionals en Technici. Bij de smalle definitie zijn technici niet meegenomen. Hij benoemt de mensen in deze klasse ook wel als Talent; zij generen nieuwe ideeën, leiden high-tech bedrijven etc. Florida stelt, in Flight of the Creative Classe, dat bedrijven tegenwoordig faciliteiten opzetten op plaatsen waar talent is.

Om een magneet voor de Creatieve klasse te worden moet een stad hoog scoren op de Creativity Index, bestaande uit de drie T’s; Technologie, Talent en Tolerantie. Deze drie T’s wegen even zwaar mee in de Creativity Index van Florida, voor de VS wordt de Creativity Index op de volgende punten gebaseerd;

 • Technologie;
  • Concentratie High-Tech industrie
  • Groei in patenten
 • Talent ;
  • Het percentage van de beroepsbevolking behorend tot de Creatieve klasse
 • Tolerantie;
  • Gay index (index voor de over of onder vertegenwoordiging van homoseksuele in de populatie van een regio vergeleken met het land)
  • Melting Pot Index (concentratie van in het buitenland geboren mensen)
  • Bohemian Index (relatieve concentratie artiesten, muziekanten en entertainers)
  • Racial Integration Index (de verspreiding van mensen met verschillende culturele achtergronden in een regio)

In Heerlen wordt in september 2007 de creatieve klasse voor het eerst genoemd in een raadstuk, namelijk in de integrale centrum visie:

“Cultuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid van steden. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor de creatieve klasse: managers, ingenieurs, ondernemers, professionals enzovoort. Vooral veel stadsbesturen in Nederland en het buitenland hebben de indirecte betekenis van cultuur op de economie erkend. Zij proberen hun stad aantrekkelijk te maken en te houden voor deze ‘creatieve klasse’.” (integrale centrum visie (2007))

De omschrijving van de creatieve klasse in dit stuk is geheel correct. Ook de gedachte gang dat de creatieve klasse graag unieke culturele ervaringen heeft (de zogenaamde Street-Level Culture), klopt volgens Florida, zij draagt bij aan de Bohemian Index. Het is echter zeker niet de enige factor, de Bohemian Index zelf, waar de street-level culture aan bijdraagt, dit vormt slechts een van de zeven factoren van de Creativity Index; waar zijn Technologie en Talent gebleven, waar zijn Gay Index, Melting Pot Index en Racial Integration Index?

Na dit, redelijk, goed begin, gaat het echter mis; in de volgende twee geciteerde stukken lijkt het de invloed van een rijk cultureel aanbod op het aantrekkelijk maken van de creatieve klasse steeds verder overdreven wordt:

“Met Richard Florida (The rise of the creative class) in de hand, weten we dat steden met cultuurproducenten, met kunstenaars, met creatievelingen, met nerds en bohémiens sterke steden zijn.

 

Cultuurproductie is daarom belangrijk voor Parkstad. Nieuwkomers en bedrijven vestigen zich in een stad, wanneer daar een divers en evenwichtig hoogwaardig aanbod is.” (Bijlage 1 bij Raadsvoorstel 2008/5569: Prioritering cultuur)

” Richard Florida liet in zijn “Rise of the creatieve klasse” onomstotelijk zien dat steden met goede culturele voorzieningen en met creatieve industrie sterke steden zijn.” (raadsvoorstel culturele agenda van Heerlen 2009-2012, 1-4-2009)

 

De overige zes factoren lijken compleet vergeten te zijn. In andere stukken wordt de mensen in de creatieve klasse gelijk gesteld aan mensen in de creatieve industrie (die, volgens Florida, maar een klein deel van de creatieve klasse vormen):

“Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het Business Park Molenberg/C Mill (voormalig Philipsterrein), vestiging van een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine (culturele) ondernemers en de ontwikkeling van een productiehuis voor podiumkunsten/urban arts, hoopgevend voor het ontstaan van een aantrekkelijk cultureel en creatief klimaat door de “creatieve klasse” aan de stad te binden.” (Beleid Beeldende Kunst en Vormgeving 2009-2012)

“Sinds Richard Florida (The rise of the economic class) en Charles Landry (The creative city. A toolkit for urban innovators) is bekend dat steden met een sterke culturele en creatieve sector ook in economisch opzicht krachtige steden zijn.” (Actieplan Creatieve Industrie 2009-2012.)

Een duidelijke dwaling van de oorspronkelijke tekst, maar het wordt nog mooier;

“Daarmee [de aantrekkingskracht op hoger opgeleiden door het gevarieerde cultuur aanbod] is SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen de grootste speler binnen de creatieve klasse in Heerlen, die steden tot (economisch) sterke steden maakt. Zie Richard Florida The rise of the creatieve klasse.” (Raadsvoorstel Bedrijfsplan Glaspaleis; 23-9-2008)

 

Vreemd, Technologie en Talent gebleven, Gay Index, Melting Pot Index en Racial Integration Index zijn ineens compleet vergeten. Het wordt tijd dat de schrijvers van deze stukken toch Florida eens lezen, ze lijken dit namelijk nog nooit gedaan te hebben.

Waarom wordt Florida alleen aangehaald als het gaat om cultuur? Waarom wordt Florida niet gebruikt als argument om te investeren in Integratie van allochtonen, het aantrekken van buitenlands talent of homoseksuele? Waarom niet om High-tech industrie aan te trekken of om R&D aan te jagen? Of om al aanwezig talent te binden aan de regio.

Om de fel begeerde creatieve klasse aan te trekken is het van belang te investeren in alle drie de T’s; Technologie, Talent en Tolerantie. Alleen zo is Heerlen in staat om een stad te worden met een grote, sterke Creatieve Klasse, en optimaal te profiteren van de economische groei die deze klasse met zich meebrengt.

Er zijn gelukkig andere bewegingen die een positieve invloed hebben op een aantal van de andere factoren die Florida meeneemt in zijn Creativity Index; De komst van o.a. de zonnecellen industrie naar Avantis heeft een positieve invloed op zowel de High-Tech industrie concentratie, op het aantal patenten als ook op de maat Talent (aannemend dat een deel van de medewerkers ook in Heerlen gehuisvest is/wordt). Ook de komst van de nieuwe RWTH campus gekoppeld met betere verbindingen met Aken en het mogelijke huisvestingstekort aldaar kan een positieve invloed hebben op de Talent maat en ook op de Melting Pot Index.

Mogelijk is het verstandig om een deel van de investeringen in cultuur, die gedaan worden met het aantrekken van de creatieve klasse als argument, in te zetten op het hier houden van de vers opgeleide creatieve klasse. Immers als we Florida geloven* trekt Talent zowel Talent aan als industrie. Dit kan bijvoorbeeld door Heerlen te promoten als Forenzen stad, bieden van goedkope kantoorruimte voor starters en het blijven lobbyen voor vestigingen van overheidsinstanties.

* Een belangrijk punt, waar ik hier niet over ga schrijven, is dat Florida’s ideeën niet onomstreden zijn; er is uit wetenschappelijke kringen veel kritiek.

Advertenties

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

13 Reacties to “Heerlen en de Creatieve klasse”

 1. Tweets that mention Heerlen en de Creatieve klasse « Maarten van Wesel's Blog -- Topsy.com Says:

  […] This post was mentioned on Twitter by Egid van Houtem and Maarten van Wesel, Maarten van Wesel. Maarten van Wesel said: Nieuw op mijn Blog "Heerlen en de Creatieve Klasse" over slecht lezen, investeren in cultuur en meer http://bit.ly/3pEeiE […]

 2. irri Says:

  Schitterend voorbeeld, maar het klopt wel. “Investeren om kunstenmakers te lokken? Zeg dat dan !” moeten ze gedacht hebben op het gemeentehuis. Dus de schouwburg, pardon Parkstad Limburg Theater opknappen voor godweet hoeveel miljoen, de Nor volledig renoveren en er nog een zaal aan vast plakken, het Patronaat nog even op poten zetten (met veel politiek spektakel en dito subsidie) en de Royal ook nog maar even aanschaffen. Het Glaspaleis (of heet dat nu het Schunck-paleis ?) mag zich ook blijven verheugen in financiële ondersteuning, … en ondertussen schiet het z’n doel allemaal voorbij.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Irri,

   Dank voor je reactie

   Volgens mij heb ik al eerder ergens geschreven dat het goed zou zijn als de directeuren van culturele instellingen eens in de leer zouden gaan bij Lex N.. Een workshop “hoe houd ik een belangrijk cultureel instituut draaiend zonder subsidie gelden”

   Volgens de Begroting 2010 staat cultuur er in het totaal met een saldo van -16.549.000 op. Hier zitten natuurlijk ook andere zaken in, zoals de muziekschool, Rijckheyt etc. Maar een deel hier van zit in bodemloze putten zoals het Patronaat (momenteel staat de Royal nog niet bij cultuur, als ik het goed heb)

 3. William Scheffer Says:

  Cultuur is nou eenmaal een leuk stokpaardje waar lekker in gekloot kan worden. Iedere theorie die, ogenschijnlijk, een verantwoording voor meer bestedingen is word natuurlijk met open armen ontvangen.
  De term creative class riep bij mij ook meteen een associatie met kunstenaars, muzikanten enzovoorts en zo verder op. In al het enthousiasme is men dus gewoon compleet vergeten om zich te verdiepen. Jammer…. Mooi gevonden en goed gedocumenteerd Maarten.

  Ik ken Florida verder niet dus ik kan er inhoudelijk totaal niet op ingaan.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste William,

   Hartelijk dank voor je reactie.

   Op zich is Florida best lezenswaardig, hij maakt een aantal goede punten, maar om er beleid aan te verbinden is het belangrijk dat je het ook echt goed leest (en minimaal notie neemt van de kritiek)

 4. Uit de Kunst « Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] Maarten van Wesel's Blog Lokale politiek en meer volgens Maarten « Heerlen en de Creatieve klasse […]

 5. L.J. Arets Says:

  Nadat ik op 22 oktober j.l. de opmerking maakte dat men in Heerlen de gedachten van Florida niet heeft begrepen, hebben de goden Maarten geinspireerd ook eens naar dat werk te kijken. Echter, ik wil er het e.e.a. aan toe voegen.

  Florida kan m.i. slechts begrepen worden vanuit een eerder werk uit 1990, “The Breaktrough Illusion”. Overtuigend stelt hij daar dat de Amerikaanse industrie zichzelf heeft uitgeleverd aan de oorlogsindustrie. Alle R&D wordt geentameerd door het Ministerie van Defensie. Sleutelzin in dat werk is: “The huge captive market for defence technology led compagnies to shift their R&D from commercial to military technologies, which caused a massive “decommercialization” of industrial R&D.” (p. 32)

  Op de volgende bladzijde zegt hij: “The cozy relationship between the Defence Department and American corporations caused many firms and industries to become complacent and ultimately to fall behind more aggressive foreign competitors.” (p. 33).

  De waarschuwingen van Eisenhower in zijn afscheidrede waar hij het Amerikaanse volk tot driemaal toe op het hart bindt dat ze waakzaam moeten zijn voor het “industrieel militair complex”, hebben dus niet geholpen. Eisenhower stelde dat als dat “complex” het voor het zeggen zou krijgen, er van “democratie” geen sprake meer kon zijn.

  Florida toont in 1990 aan dat dat proces de hele Amerikaanse industrie heeft lam gelegd. “Defense spending also caused a number of our electronics giants to fall far behind their competitors in the production of commercial semiconductors, a problem that has now come back to haunt American high technology.” (p. 33)

  Mijns inziens is de sleutelzin in “The Rise of the Creative Class” uit 2002:
  “The basic economic resources – “the means of production”, to use the economist` term is no longer capital, nor natural resources… nor “labor”.
  It is and will be knowledge,” wrote the always-prescient Drucker.”

  Dit citaat van Peter Drucker is voor Florida aanleiding om te concluderen: “Yet I see creativity – the creation of useful new forms out of that knowledge – as the key driver. In my formulation, “knowledge” and “information” are the tools and materials of creativity. “Innovation”, wether in the form of a new technological artifact or a new business model or method, is its product.” (p. 44)

  Dus de kern van zijn betoog is het woord “innovatie” en niets anders. Economische innovatie is het moderne equivalent van de “creatieve destructie” uit het werk van Schumpeter uit de dertiger jaren.

  Dus al die miljoenen die in heel Nederland door de linkse partijen worden vergooid aan de “kunst- en cultuur sector” leveren geen industriele innovatie op, hoogstens wat gefröbel in de marge en gesubsidieerde banen voor mensen die zichzelf als grote “kunstenaars” zien. Eenoog als koning der blinden.

  Florida moet gelezen worden als een econoom die het woord “innovatie” duidt als “creatieve industrie”. Logisch, immers hij is Amerikaan en in zijn eigen land is alle “creativieteit” vergeven aan de R&D van de oorlogsindustrie.
  Dus hoopt hij andere sectoren te kunnen bewegen tot nieuwe industriele bloei. De voorbeelden die hij aanhaalt zijn zwakjes. De steden waar hij de “creativiteit” – in interviews – vindt zoals London en San Francisco waren ook voor zijn misbruik van het woord “innovatie” al steden met een andere “moraal”. Dat dit te wijten is aan de kenmerken die Maarten uit “The Flight of the Creative Class” noemt is mijns inziens te ver gezocht. Maar Florida moet ook centjes verdienen en heeft de kip met goeden eieren gevonden in een woordspeling.

  De voorwaarde voor “innovatie” is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van goede universiteiten in die bewuste steden. Denk aan Berkeley en The London School of Economics. Dat Florida een ander verhaal er met de haren bijtrekt – bijvoorbeeld de homo-scene – mag ik hem euvel duiden, nietwaar?

  Dat we in Heerlen niets paraat maken en het geld vergooien – per jaar zo`n 16 miljoen euro ( 35 miljoen oud geld !) – is een schandaal van de eerste orde. Jaren geleden heb ik voorgesteld om van de universiteit van Maastricht een komplete Limburgse universiteit te maken door er beta- faculteiten aan toe te voegen in de nabijheid van Sabic in Sittad-Geleen en de ontbrekende alfa- faculteiten te vestigen in Heerlen. In Geleen loopt dat inmiddels voortreffelijk. Er worden zowaar zelfs drie groene faculteiten in Venlo gevestigd. Maar in Heerlen blijft het oorverdovend stil.

  De universiteit is als compensatie gedacht voor de twee mijnstreken en heette indertijd “Universiteit Limburg”. Dat het CDA die compensatie naar Maastricht heeft gehaald is een successtory van de eerste orde gebleken. Maar wie “a” zegt moet ook “b” durven te zeggen. Dus het zou de politiek sieren als de toekomst van Maastricht gegarandeerd wordt door er snel een volwaardige universiteit van te maken, voordat ze bij de volgende vernieuwing alleen nog maar bachelor studenten mag opleiden.

  “Universiteit Limburg”, nomen est omen !

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste L.J.,

   Dank voor je reactie.

   Het is inderdaad puur toeval dat ook ik over Florida schrijf, ik heb begin oktober zijn werken besteld. Het hing blijkbaar in de lucht

   Of zoals er werd gesteld tijdens de invoer van het patent in Groot-Brittanie “once the final stage had been reached, there were usually many individuals seeking out the last piece of the puzzle, and so the race to the finish was often a close one.” (MacLoad, 1996, pp. 145-146).

   Ook in het registreren van de vermilitarisering van de R&D in de VS is Florida geen voorloper; “An obvious example is electronics, especially
   in the fields of semiconductors and computers during the first two decades of the post-war period. Military and space programs operated then as a powerful focusing mechanism toward defined technological targets, while at the same time providing financial support to R&D and
   guaranteeing public procurement.” (Dosi, 1982, p. 155).

   Florida schrijft, in mijn optiek, niet dat o.a. de aanwezigheid van homoseksuele lijdt tot innovatie, wat hij stelt is dat o.a. het aantal homoseksuele aangeeft dat de een stad tolerant is waardoor er ook een klimaat zal heersen waarin innovatie hoogtij viert. Kortom de aanwijzigheid van veel homoseksuele en veel innovatie zijn, volgens Florida, uitvloeisels van eenzelfde ‘iets’. Maar deze redenatie valt niet te bewijzen, immers correlatie is iets anders dan causaliteit.

   Een relatie tussen de aanwezigheid van hogere onderwijsinstellingen en innovatieve bedrijven lijkt mij ook meer voor de hand liggend. We moeten echter niet vergeten dat de Hogeschool Zuyd in het buitenland ook een universiteit zou zijn, weliswaar geen topper, maar er is hier wel potentie.

   Het zou mooier zijn als inderdaad een deel van de oude Universiteit Limburg naar Heerlen zou komen. Hoewel de universiteit een deel van haar internationale reputatie ontleend aan de vestigingsplaats Maastricht, lijkt mij dat er maar een, tijdelijke, verliezer is; Maastricht.

   De speech lezend kan ik niet er uit afleiden dat er in Maastricht geen masters meer opgeleid mogen worden. Het derde type mag slechts geen PhD’s opleiden en heeft als core business onderwijs met toegepast onderzoek, kortom bijna gelijk aan waar onze hogescholen nu naar toegaan.

   P.s. de Speech van Plasterk is hier te vinden: http://www.minocw.nl/ministerplasterk/toespraken/694/hoger-onderwijs-barst-uit-zijn-voegen.html Opvallend, hij noemt drie university College’s, die in Maastricht niet

   Dosi, G. (1982). Technological Paradigms and Technological Trajectories; A suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change. Research Policy, 11, 147 – 162.

   MacLoad, C. (1996). Concepts of invention and the patent controversy in Victorian Britain. In R. Fox (Ed.), Technological Change; Methods and Themes in the History of Technology (pp. 137 – 153). Amsterdam: Harwood Academic Publishers.

 6. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  Dat er al begin jaren tachtig aandacht was voor de verschuiving van R&D richting het “industrieel militair complex” is nogal logisch. De waarschuwingen van Eisenhower – begin jaren zestig – heeft men niet ter harte genomen.
  Zonder het te kunnen bewijzen, vermoed de hele wereld dat Kennedy de kogel heeft gekregen omdat hij geen militairen in Vietnam wilde toelaten (wel adviseurs). Zijn vice-president Lyndon B. Johnson heeft direct na de overname van de macht het Tonkin incident laten organiseren en de weg naar Vietnam lag open. Hij werd tijdens de presidentscampagne dan ook gesteund door de lobby van de oorlogsindustrie.

  Florida toont in “The Breaktrough Illusion” aan dat de Amerikaanse industrie de concurrentie met landen als bijvoorbeeld Japan, überhaupt niet meer aankan. De industrie is geheel gecorrumpeerd door de wapenindustrie. De politiek speelt het spel daarenboven zeer deskundig. De oorlogsindustrie ziet er zeer nauwkeurig op toe dat er in iedere staat belangrijke toeleveranciers aanwezig zijn. Als een president al wil bezuinigen op defensie krijgt iedere senator “picket-lines” voor zijn deur, of hij nou “liberal” of “republican” is.

  De werkgelegenheid staat op het spel en dus zal Obama steeds opnieuw gedwongen worden om waar dan ook ter wereld “oorlogje” te spelen en elders “oorlogje” te organiseren, zodat de vechtende partijen zijn wapens kan verpulveren. Als de magazijnen vol zijn stokt de productie en dat mag dus nooit gebeuren. Voldoet hij niet aan die wens, krijgt ook hij vroeg of laat de kogel.

  Florida ziet dat de situatie uitzichtsloos is in zijn eigen land en bedenkt een eufemisme voor het economische begrip “innovatie”. Tegen beter weten in is dat een vorm van “wishful thinking”. Zijn opsomming van de “creative class” is dan ook het hele werkzame gedeelte van de samenleving, behalve de industrie!

  Zijn stellingen zijn causaal niet te bewijzen. Kijk naar Heerlen – en de rest van ons land – hoeveel banen zijn er nu neergestreken nu “cultuur” zo`n 16 miljoen per jaar in het Heerlense oplevert? Hoogstens gesubsidieerde banen voor mensen die weten aan te schurken tegen de politieke macht.

  Dat in de steden die hij noemt belangrijke universiteiten zijn is evident. Dat hij in interviews overal ter wereld toevallig de plaats waar hij wordt uitgenodigd ook een veer op de hoed steekt is een goede Amerikaanse gewoonte en verkoopt nog meer boeken. Dat er epigonen bij hem afstuderen is uiteraard een must om ook op lange termijn de kassa te laten rinkelen.

  Zo maakt professor Elizabeth Currid furore met het begrip “The Warhol Economy”. Zij beweert dat de grote deals op de dansvloer plaats vinden. Nou de Brenninkmeijers kom je op de dansvloer niet tegen als ze zaken doen en Warren Buffett ook niet, zou ik zo zeggen. Die mevrouw weet überhaupt niet waar ze over spreekt. Maar vertel het genoegzaam rond en er zijn altijd wel mensen in de politiek die met die onzin op de loop gaan.

  Dat Florida de homoscene als voorbeeld van tolerantie ziet is voor het puriteinse lezerspubliek niet zo bijzonder, maar hoe tolerant is bijvoorbeeld Amsterdam voor homo`s?

  Als de industrie een vestigingsplaats zoekt voor een bedrijf dan zijn twee criteria bepalend. Afhankelijk van het product het kennis- c.q. het opleidingsniveau en natuurlijk de hoogte van het salaris. Als de politiek ook nog eens een leuke premie in het vooruitzicht stelt – bijvoorbeeld een bedrag in contanten of bijvoorbeeld een belastingvrije periode of zone – dan worden er zaken gedaan.

  Tolerantie t.o.v. homo`s is er door Florida met de haren bijgesleept. Of de directeur voor zijn kinderen een goede universiteit in de nabijheid vindt, is veel belangrijker.

  Nu Nederland zijn hoger onderwijs nader wil aanpassen aan het Amerikaanse model is het voor Maastricht noodzakelijk om op tijd de bakens te verzetten. Maak er direct een komplete universiteit van met voldoende afstudeerrichtingen anders blijft alleen maar een tweederangs universiteit over. Dat een verdriedubbeling van studenten in hoofdzaak buiten Maastricht moet plaatsvinden is evident, de binnenstad is nu al onderhevig aan “verhuftering” en dat schaadt de wereldwijde reputatie van de stad. Het bestuur van een “echte” universiteit kan natuurlijk in Maastricht blijven en wat mij betreft mag de naam van Maastricht ook blijven.

  De “kennis-agenda” van Lissabon zie ik niet als een streven om meer academici (van 40% naar 50% op termijn) in Europa voort te brengen, maar eerder als het exporteren van de broodnodige kennis naar de rest van de wereld. Dat levert dan tienduizenden duurzame banen op want de middenklasse van India (300 miljoen mensen) en China ( 270 miljoen mensen) zijn inmiddels zo groot dat er grote behoefte is aan goede universiteiten die ook nog betaalbaar zijn en waar voldoende woonruimte voor het oprapen ligt.

  Dus de sloopplannen tengevolge van de vergrijzing en de daarmee verbonden kapitaalvernietiging zijn volstrekt overbodig. Studentenhuisvesting is de oplossing voor die leegstaande panden.
  Nu je in de politiek gaat zou je e.e.a. onder de aandacht kunnen brengen.

  Ik zie over enige tijd een gebied voor me tussen Luik, Maastricht, Sittard-Geleen, Venlo, Heerlen en Aken dat bruist van een internationale schare studenten en waar uitwisseling van culturen een duurzame verbinding tussen landen tot stand zal brengen, e.e.a. in plaats van oorlog.

  L.J. Arets

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste L.J.,

   Wederom hartelijk dank voor het delen van je inzichten en excusses voor de verlate response.

   Waar het hoger onderwijs in Nederland onder andere naar toegaat is het onderbrengen van de PhD programma’s in Graduate School. Het is zaak voor elke universiteit om op onderzoeksgebieden te exeleren en zo, met (financiele) steun van OCW en NWO een onderzoeksschool op te zetten. Een maat waarin het exeleren wordt afgemeten is hoeveel NWO subsidies binnen worden gehaald, hierin blijft Maastricht achter.

   Neemt niet weg dat ik Maastricht University graag zou willen zien groeien tot een brede universiteit, waarbij faculteiten niet alleen in Maastricht gevestigd zouden moeten zijn. Kijkend naar mijn Alma mater, de Maastricht University School of Business and Economics, dan liggen enkele belangrijke strategische partners hier in Heerlen (APG & CBS). Als ik het me goed herinner wordt in de Versnellingsagenda een mogelijkheid gezien voor een financiele cluster rond APG, de aanwezigheid van de SBE zou hieraan een zeer belangrijke bijdrage leveren. Overigens valt onder universiteiten zoals gedefinieerd in Lissabon ook de Hogeschool, waarvan wij hier een prachtig exemplaar hebben liggen.

   Begin volgend jaar staat er iets te gebeuren in Heerlen, waardoor Heerlen aantrekkelijker wordt voor studenten als vestigingsplaats. Hopelijk leidt dit tot een toenamen van het aantal studenten gevestigd in de binnenstad, waardoor Heerlen echt gaat bruisen.

 7. Eric Says:

  “maar hoe tolerant is bijvoorbeeld Amsterdam voor homo`s?”

  In ieder geval veel toleranter dan Heerlen en Kerkrade (laat staan niet-stedelijk Limburg). Dat is mijn eigen ervaring van wonen tot mijn 19de in Parkstad en daarna 10 jaar wonen in Amsterdam.

  Dat het nu bij PVV-stemmers bon-ton is zich zogenaamd druk te maken over rechten voor homo’s, heeft er slechts mee te maken dat ze hiermee kunnen uithalen naar Moslims.

 8. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  de commissie van de man met de hoed (die weet het allemaal zo goe, nietwaar?) heeft een Amerikaan in de commissie benoemd die het academisch onderwijs moet gaan re-stylen. Op zich is dat al zeer uitzonderlijk. Maar het is dan ook niet de eerste de beste, nl. Robert Berdahl (1937) oud president van de Universiteit van California, Berkeley en sinds 2006 voorzitter van de Assiociation of American Universities.

  Het is de bedoeling dat Nederland de structuur van het California model (California Master Plan for Higher Education) gaat krijgen en dat impliceert dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs zo groot mogelijk moet worden voor eenieder die na de middelbare school wil doorleren. Maar er gaat een demarcatielijn getrokken worden tussen diverse vormen van hoger onderwijs.

  De beste 12,5 procent van de middelbare school is welkom op de campussen van een topuniversiteit (zoals b.v. Berkeley). De rest van de beste 33% kan naar een lager gekwalificeerde universiteit (b.v California State University).

  Voor de overige studenten zijn er in Amerika de community colleges. Die bieden een tweejarige opleiding vergelijkbaar met MBO-niveau 4 of de verkorte HBO in Nederland.

  De State University deelt bachelordiploma`s uit, zoals hier het HBO.
  Alleen aan de University of California kunnen de hoogste academische graden behaald worden: masters en in het geval van Berkeley PhD`s.

  Het gaat dus om de combinatie van acces en excellence: op zijn Nederlands gezegd selectie aan de poort. We krijgen in ons land straks het gevecht om als topuniversiteit te boek te staan. Als Maastricht niet oppast krijgt het dus een B-status en mag het straks alleen maar bachelor opleidingen doen. Want laten we eerlijk zijn, hoezeer Maastricht ook pocht met zijn probleemgestuurd onderwijs, het kan niet in de schaduw staan van Utrecht, Nijmegen en Leiden.

  Dus snel de universiteit uitbreiden naar een kompleet curriculum met alfa faculteiten in Heerlen. Voor wat betreft jouw opmerking over het goede nieuws dat gaat komen: al langer dan vijf jaar wordt er een faculteit demografie verwacht in Heerlen, als hommage aan het ABP(APG). Maar voorlopig is die er nog niet.

  Eric,

  verklaar je nader. Ik krijg de indruk dat je mij een verwijt maakt. Op basis waarvan? Ben ik een PVV stemmer? Zijn er dan recentelijk geen homo-bashing incidenten geweest in Amsterdam?

  L.J. Arets

 9. Cultuur en Sociale Cohesie « Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] in de landelijke pers) en het aantrekken van de zogenaamde Creative Class (waar hier al eerder commentaar opgeleverd […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: