Uit de Kunst

Het mag geen geheim heten dat er in Heerlen momenteel veel geld uitgegeven wordt aan cultuur. Dat deze uitgaven soms zijn gedaan op grond van incorrecte aannames is al ter sprake gekomen. Minstens zo interessant is de uitgave van Heerlen te vergelijken met andere Nederlandse gemeentes, alleen zo valt te concluderen of we daadwerkelijk uit de maat lopen.

De beste bron om de uitgave van alle Nederlands gemeente’s te kunnen bekijken is de Statline database van CBS. Statline bevat de begrotingen van alle gemeentes in Nederland onderverdeeld in Hoofdfunctie, waaronder de hoofdfunctie Cultuur en Recreatie. Hierin zit deels een probleem, de Begroting 2009 van de gemeente Heerlen bevat een post Cultuur waarvoor een saldo van € – 15.661.000 is begroot (baten: € 1.448.000; lasten € 17.109.000). Dit bedrag vormt een onderdeel van de gehele Hoofdfunctie Cultuur en Recreatie die voor 2009 in Heerlen was begroot op een saldo van € -31.956.000.

De Hoofdfunctie Cultuur en Recreatie is onderverdeeld in de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen. De functie Kunst, voor 2009 begroot met lasten van € 7.872.000, wordt door het CBS gedefinieerd als:

“Betreft de taken en werkzaamheden van de gemeente die verband houden met kunstbeoefening en kunstbevordering. Hierbij gaat het om kunst die varieert van podiumkunsten (muziek, zang, opera, toneel, ballet, dans) en beeldende kunsten (schilderen, tekenen, beeldhouwen) tot filmkunst en scheppende kunsten (als taal- en letterkunde). De kunstbevordering heeft betrekking op cultuuruitingen en -manifestaties, geldprijzen en toelagen voor kunstenaars, het bevorderen van tentoonstellingen en cursussen op kunstgebied, enzovoorts. Verder omvat deze functie ook de beschikbaarstelling (bouw, beheer, onderhoud) en/of subsidiëring van voorzieningen als: schouwburgen, concertgebouwen, toneel- en concertzalen, openluchttheaters, openluchtpodia (muziektenten en -terreinen) en culturele centra. Ook de subsidiëring van beroepsgezelschappen (actief op kunstgebied) behoort tot deze functie.”

Zowel het bedrag als de definitie dekt een aardig deel van de lading. Om gemeentes op een eerlijke manier te kunnen vergelijken biedt Statline de bedragen in de gemeente begroting in euro’s per inwoner. In Heerlen bedroegen het begrote Saldo per inwoner voor de functie kunst -87 euro in 2009. Hiermee staan inwoners van Heerlen op de 6 de plaats in Nederland, van de 415 gemeentes waarvan de begroting voor Kunst bekend is.

Na een bezuiniging voor het jaar 2006 is het begrote Saldo voor kunst in Heerlen alleen maar verder in de min gelopen, zoals hieronder is te zien. In de tabel zijn de saldo’s in euro’s/inwoners voor Kunst over de afgelopen vijf begrotingen afgezet tegen dezelfde saldo’s van de overige parkstad gemeentes en tegenover de gemiddelde saldo’s in euro’s/inwoner voor alle Nederlandse gemeentes, waarvan gegevens bekend zijn.


Buiten verder in de rode cijfers duiken van het Saldo in Heerlen valt ook het grote verschil op met de andere Parkstad steden, alleen Kerkrade komt nog enigszins in de beurt. In de onderstaande tabel zijn de begroten saldo’s weergegeven.

Gemeente

Begroten Saldo Kunst in euro/inwoner 2009

Brunssum

-11

Heerlen

-87

Kerkrade

-39

Landgraaf

-6

Nuth

-10

Onderbanken

-6

simpelveld

-8

Voerendaal

-9

Er wordt wel gesteld dat Heerlen als centrum gemeente de Culturele infrastructuur dient te leveren voor de omliggende gemeentes, maar zou dat niet rechtvaardigen om de kosten eerlijker te distribueren?

Daarnaast is het natuurlijk de vraag of de financiële positie van Heerlen deze uitgave rechtvaardigt. Inmiddels is het begrote saldo voor Cultuur in 2009 bijgesteld tot € -17.564.000 (bron: begroting 2010) en is er voor 2010 ook al een Saldo begroot van € -16.549.000 (lasten: € -19.174.000; Baten: € 2.625.000). Begrijp mij niet verkeerd, ik ben geen cultuur barbaar, maar het kan ook anders.

Advertenties

Tags: , , , , , ,

23 Reacties to “Uit de Kunst”

 1. Theo Ploeg Says:

  Altijd lastig. De gemeente kan, wat mij betreft, beter ondersteunen dan investeren. Zo’n cultureel Centrum in de Oude Ambachtsschool (De Smederij) bijvoorbeeld, daar kan met relatief weinig geld iets heel moois ontstaan. Volgens mij is die plek inmiddels verdwenen. Ik hoor en lees er in ieder geval nooit meer iets over.

  Maar goed, veel gemeenten zitten vast in een oud model van cultuur- en kunstsubsidie. Een model dat niet meer past bij de postindustriële samenleving waarin we al tijden zitten.

  Excuus voor de wat korte reactie, maar ik wilde hoe dan ook reageren als toekomstige inwoner van Parkstad en grootconsument van cultuur.

 2. raimond Says:

  Beste mensen,

  Zolang de probleemwijken erbij liggen zoals ze erbij liggen, heeft kunst en cultuur geen prioriteit.
  We leven boven onze stand in een stad en streek welke helemaal niet cultuur-minded is.
  Het Glaspaleis moet weer een commerciële invulling krijgen en het patronaat moet dicht. De Nor moet verkocht en de Royal gewoon een bioscoop blijven.
  Kunst en cultuur overleven ook zonder gemeenschapsgeld, dat heeft meneer Nelissen al lang bewezen.
  En die had er in het begin ,volgens mij, niet eens zoveel verstand van.

  met vriendelijke groet,

  rai

  • William Scheffer Says:

   Raimond,

   Je reactie is behoorlijk kort door de bocht en zo zal die ook wel bedoeld zijn.

   Al eerder heb ik aangegeven niet zo veel heil te zien in het storten van geld in het potje cultuur. Echter is niet alle cultuur te commercialiseren en vooral niet in een regio als de deze zoals je zelf al zegt. Daarnaast heeft cultuur zeker ook wel een image-doel. (gebaseerd op mijn boerenfluitjes verstand en niet onderbouwd door theoretische krabbels van deze of gene)

   Morgen een langere reactie van deze kant want aan het aantal correcties dat ik moet maken blijkt dat het tijd word om in bed te kruipen.

   • Maarten van Wesel Says:

    Heren, bedankt voor jullie reactie

    Ik kan mij in jullie beide reacties enigszins vinden;
    Persoonlijk vind ik dat het kunst onderwijs, om het Spinazie Blik, de Muziekschool etc. maar zo te noemen, laagdrempelig dient te zijn, hier mag best een bijdrage aanzitten.

    Overige culturele instellingen moeten bewijzen dat er vraag is naar het geen ze bieden. Voorbeeldje, ik woon om de hoek van Signe, het aantal keren dat ik daar geïnteresseerde zie is op een hand te tellen; hoeveel unieke bezoekers trekken ze per jaar en hoeveel kosten ze per jaar?

    Om te bewijzen dat er vraag is zouden culturele instellingen het overgrote deel van hun budget uit entreegelden en/of sponsoring moeten halen. Om te verkomen dat cultuur minnende minima buiten de boot vallen, zou je deze groep een beperkt, niet overdraagbaar cultuurbudget moeten geven.

    Daarnaast, om terug naar Signe te gaan, vraag ik mij af of er in Heerlen niet meer behoefte is aan plekken waar lokale artiesten hun kunst kunnen tonen dan aan een plek waar marginale buitenlandse artiesten bekeken kunnen worden. Gelukkig hoeft het promoten van lokale kunst niet echt iets te kosten, slechts coöperatieve horeca gelegenheden zijn nodig. Zo hing vroeger in café de Klinker regelmatig kunst van deze en gene aan de muur, schitterend, zo breng je cultuur onder de burgers.

    Van een stadsgenoot hoorde ik nog een goed idee; een gecombineerde kunst/antiek markt op de Bongerd, waar lokale kunstenaars hun waar kunnen sluiten aan bezoekers. De gemeente dient slechts de stands en parkeer gelegenheid te vergoeden (laagdrempelig houden) en de kunstenaars kunnen hun kunst te gelden maken en zo weer nieuwe materialen aanschaffen. Een schitterend idee dat waarschijnlijk ook nog wel een aanzuigende werking heeft op dagjes mensen.

 3. Ronald Huynen Says:

  Wat ik in je gegevens eerlijk gezegd miste, was een vergelijking tussen andere provinciesteden van een min of meer gelijke grootte en positie. Een theater of museum kun je niet in iedere gemeente bouwen. Net zoals een hoge school of intercity station. Er zullen centra´s moeten worden aangewezen. Een vergelijking met het gemiddelde van alle gemeentes lijkt me daarom niet de juiste.

  Voor de volledigheid heb ik enkele andere gemeentes opgezocht, ook via Statline van ´t CBS:

  Begroten Saldo Kunst in euro/inwoner 2009:
  Delft: -38
  Eindhoven: -84
  Emmen: -21
  Enschede: -25
  Helmond: -23
  Maastricht: -64
  Middelburg: -59
  Tilburg: -51
  Zwolle: -63

  Heerlen zit aan de hoge kant, maar een vergelijking met steden van een ongeveer gelijk formaat en positie laat een stuk minder extreem beeld zien.

  En dit geven trouwens de grote steden uit per inwoner:
  Amsterdam: -138
  Rotterdam: -187
  Den Haag: -108
  Utrecht: -91

  Limburg is een van de eerste provincies in Nederland waar het inwonertal daalt. Ik heb het vermoeden dan Heerlen een ´brain drain´ (van pas afgestudeerde hoog opgeleiden) probeert te voorkomen door simpelweg een interessante stad voor hen aan te bieden. Een stad die kan concurreren met andere steden die wel bv. een historische binnenstad hebben of ander cultureel aantrekkelijk imago. Het probleem is wellicht dat er weinig draagvlak onder de Heerlense bevolking is voor cultuur, gezien Heerlen van oudsher relatief weinig hoog opgeleiden inwoners heeft.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Ronald,

   Dank je voor je reactie. Allereerst hoop ik dat je terug komt naar het zuiden (zodra je klaar bent met je tekenen van de Rijnmond).

   Musea hebben een aparte financiering onder het kopje Oudheidkunde /musea;
   “Betreft de gemeentelijke taken en activiteiten in verband met de
   oudheidkunde en de musea. Oudheidkunde en musea houden zich bezig met
   uitingsvormen (objecten) van culturele of natuurlijke oorspong: vanaf het
   verzamelen, via de instandhouding en classificatie, tot en met het
   toegankelijk maken voor het publiek.
   Tot deze functie behoort de zorg voor: musea, verzamelingen,
   expositieruimten; de instandhouding van historische gebouwen, beschermde
   stads- en dorpsgezichten, molens, carillons, kerkorgels, enzovoorts;
   archiefbewaarplaatsen, archeologie, geschiedenis, folklore, enzovoorts;
   subsidiëring van oudheidkundige kringen en verenigingen.”

   Persoonlijk vind ik het moeilijk om gemeentes als elkaar gelijke te beschouwen. Er zijn een aantal zaken die Heerlen uniek maken; Heerlen vormt de kern van de tweede agglomeratie van Nederland, Heerlen heeft een lager dan gemiddeld opgeleide bevolking, Heerlen krimpt, Heerlen heeft een hoger dan gemiddeld percentage werkeloze etc.

   Om aan te tonen dat er draagvlak is zou, zoals ik ook hierboven heb gezet (maar ruim na jou post), het overgrote deel van het budget van de culturele instellingen uit entreegelden en sponsoring dienen te komen

 4. Hans OdC Says:

  Cultuur is er in de eerste plaats om van te genieten, maar je mag natuurlijk ook naar de cijfers kijken. De Europese Unie heeft in 2006 de waarde van cultuur als bedrijfstak onderzocht, in 2008 kwam een gelijkwaardig onderzoek van de Provincie Limburg uit. Het blijkt dat cultuur zichzelf ruim terugbetaalt. Cultuur (en dan heb ik het niet alleen over hedendaagse beeldende kunst, maar ook over de media,nieuwe communicatietechnieken etc.)is een belangrijke werkverschaffer. Mensen in die sector hebben de toekomst in handen, en je prijst je als Heerlen uit de markt wanneer je blind gaat schrappen in cultuuruitgaves. Ik ben zelf 2 jaar geleden vanuit Maastricht naar Heerlen verhuisd vanwege de goede, vrije culturele sfeer hier. Graag wat meer vertrouwen in de Heerlense kreativiteit!!!

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Hans,

   Hartelijk dank voor je reactie

   Het rapport van de provincie limburg is te bekijken via http://bit.ly/5Hxwf6 (voor de geïnteresseerde).

   In het rapport wordt gesproken over de verschillende creatieve industrietaken die onze regio rijk is. Op het gebied van economische impakt zijn met name Design, Architectuur en beeldende kunst de belangrijkste sectoren;

   Beeldende Kunst (maken van kunstwerken en sieraden): 3.340 werkzame mensen, omzet 268.630.000 (limburg, 2005)
   Design (industriele vormgeving en ateliers vor textiel, sieraden en vergelijkbaar design): 8.035 mensen, 578.110.000 (limburg, 2005)
   Architectuur: 5.610 mensen, 235.690.000 (limburg 2005)

   Dat de culturele en creatieve sector van economisch belang zijn ontken ik ook niet, echter beide rapporten reppen er niet over de er van uit overheidswege maar oneindig geld in gepompt dient te worden.

   Net als bij andere industrietakken heeft ook hier de overheid een faciliterend rol. De overheid zorgt voor een infrastrutuur die als basis kan dienen voor de industrietak, maar de overheid wordt niet zelf ondernemen

 5. raimond Says:

  Beste mensen,

  Bij de piramide van Maslov(?) staat zelfontplooiïng bovenaan, en is daarmee het minst belangrijk om te overleven.
  Ga eens wandelen door Mezenbroek, Vrieheide of de Passart.
  Kijk goed om je heen en vraag jezelf af; Zijn de miljoenen van het Glaspaleis goed besteed voor de gemiddelde Heerlenaar?
  Komt die na een dag werken thuis en denkt bij het zien van het zoveelste autowrak in het plantsoen; gelukkig hebben we het glaspaleis, patronaat, signe, het thermenmuseum, de Nor, het Theater, de Royal, Hee-art en alle evenementen kunnen betalen dit jaar…..
  Er mag best wat geld naar kunst&cultuur, maar niet zoveel als nu.
  Prioriteiten stellen!
  We kunnen best investeren in ons imago om de stad aanstrekkelijk te maken voor derden, én op de mensen passen die dat nodig hebben.

  groet,

  rai

 6. William Scheffer Says:

  Rai,

  Zelfontplooiing staat bij Maslov (ja je had ‘m goed) inderdaad bovenaan. Echter zijn de andere zaken in de piramide in de huidige Nederlandse samenleving voldoende vervuld. Je mag daarom wel stellen dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking in min of meerdere maten met zelfontplooing bezig is.

  Geloof me ik ben het helemaal met je eens dat er niet automatisch een berg geld naar cultuur moet gaan maar er is zeker wel een behoefte aan cultuur. Ook de mensen in Meezenbroek, Vrieheide en de Passart hebben behoefte aan zelfontplooiing al klinkt je dat misschien vreemd in de oren. Wat denk jij dat mensen in die wijken dan doen? Werken, slapen en naar het zoveelste autowrak in het plantsoen staren?

 7. L.J. Arets Says:

  Laat ik de boel eens goed opschudden als de discussie uitwaait naar Maslov.

  Zelfontplooiing staat bij Maslov aan de top als laatste wens voor de vrijgestelden. Dat veronderstelt echter dat de stadia daarvoor zijn vervuld.
  Zolang ons onderwijs alleen maar slechter wordt, is investeren op grote schaal, zoals Heerlen doet – € 16 miljoen /oud geld dikke 35 miljoen guldens per jaar – weggegooid geld, want het komt de verkeerde laag van de bevolking ten goede.

  De mensen in de volkswijken die worden genoemd zijn het meest de dupe van kwaliteitsverlies in het onderwijs. De “Park Avenue Kids” komen altijd via papa goed terecht, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken.

  Trouw publiceert vandaag de stand van zaken in het VMBO onderwijs. Het gemiddelde cijfer van alle eindexamenvakken samen bedraagt op VMBO-K en -B voor 96% een cijfer tussen de zes en de zeven. We hebben dus een zesjescultuur gecreeerd voor de onderkant van de samenleving. En dat terwijl opvoeding en onderwijs de enige blijvende methode is om mensen te verheffen. Meer mogen ze dus niet weten/leren, want anders vormen ze een te grote concurrentie met de welgestelden. Bovendien het vuile ambachtelijke werk moet toch worden opgeknapt door de onderkant van de samenleving, daar zijn de rijkelui zoontjes – en ook de kunstenaars – niet toe in staat, toch?

  Uit sociologisch onderzoek blijkt bovendien dat armoede een repeterende werking heeft, d.w.z. armoede gaat van de ene generatie over naar de volgende. Dat geldt natuurlijk ook voor de werkeloosheid. Eenmaal in de bijstand kom je er niet meer uit. Ga eens een kijkje nemen in de Borinage in Belgie, waar al decennialang een socialistische structuur aan de macht is. De corruptie viert er hoogtij en van enige volksverheffing – het socialistische ideaal bij uitstek – is helemaal geen sprake. Het is schandalig wat daar gebeurt. De bestuurders van socialistische huize rijden dikke auto`s en wonen op stand en het “klootjesvolk” moet de rekening betalen.

  Door geld te vergooien naar de kunstsector komen we altijd geld tekort aan de onderkant van de samenleving. Waarom kan een kunstenaar niet net als een ondernemer zijn boterham zelf verdienen? Als hij rotzooi maakt – en veel moderne kunst is gewoon rotzooi, laat ik dat maar eens gewoon zeggen(!) en als jullie me niet geloven ga dan maar eens een keer naar een vernissage van Signe – zal hij niets verdienen, zoals een slecht ondernemer failliet gaat.

  Waarom maken we een uitzondering voor die zogenaamde kunstenaars?
  Waarom leert hij/zij niet gewoon een beroep en maakt kunst in zijn vrije tijd en probeert op die wijze hogerop te komen?
  De betere kunstenaars uit de geschiedenis hebben allemaal eerst honger moeten lijden, voordat ze beroemd werden. En waarom kunnen de mensen die naar een tentoonstelling gaan, hun kaartje niet zelf betalen? Allemaal meten met twee maten en altijd over de rug van de onderkant van de samenleving.

  En zijn we in Heerlen nu werkelijk zo dom dat we denken dat schoolverlaters hier blijven als er geen banen worden geschapen? Zolang er niet eerst andere – veelal industrieele – werkgelegenheid ontstaat, hoeven we niet te investeren in de zogenaamde “creatieve economie”.

  Het aantal banen dat daardoor ontstaat, zijn overwegend gesubsidieerde banen, betaald van onze belastingcentjes. Een soort Melkert-banen, maar dan apart voor de kunstsector, want die mensen mogen we toch zeker niet laten verhongeren,nietwaar? Lees mijn reacties over de “creative class” en laten we de discussie eens verleggen naar die gedachtengang.

  L.J. Arets

 8. Hans OdC Says:

  Waarom kunnen deze discussies nou nooit een plaatsvinden zonder van alles te verdraaien? Uit de cijfers die Maarten voor ons heeft opgezocht uit het rapport Geppert blijkt dat 13.645 mensen in Limburg werken in bedrijfstakken die met vormgeving te maken hebben, zoals design en architectuur. Dat zijn allemaal mensen die gewoon afhankelijk zijn van de markt, die hun salaris niet zomaar overgemaakt krijgen via subsidies. Blijven over: 3.340 mensen die in de beeldende kunst zitten. Wanneer dhr. Arets meent dat die allemaal bij de gemeente hun centjes mogen ophalen, is hij al tientallen jaren fout ingelicht. Het merendeel van de kunstenaars heeft gewoon een parttime baantje (veel voorkomende beroepen: postbesteller, onderwijs, huisman/vrouw). De tijd dat de gemiddelde beeldend kunstenaar zich voor 100% met kunst kon bezig houden, ligt ver achter ons (zoek op: BKR-regeling).
  En jazeker: ook in de Passart hebben mensen baat bij een bloeiend cultureel leven in Heerlen. Via de school komen ze in aanraking met educatieve projecten, via de Nor horen ze betaalbare popmuziek, via het Patronaat kunnen ze naar amateurprestaties op het gebied van toneel en muziek (vandaag Mijnstreek-roots met muziek van nazaten van Poolse en Sloveense mijnwerkers. In januari: Vastelaoveskabaret met Paul en Leo).
  Het leven is meer dan een schoolplein bezaaid met kapotte bierflesjes. Cultuur is om de hoek, en biedt zicht op de vele mogelijkheden om een leuk leven te leiden. Daarmee zeg ik niet dat cultuur de grote problemen kan oplossen, maar dat schijntje dat aan cultuur wordt uitgegeven is daarvoor een druppel op een gloeiende plaat. Cultuursubsidies opheffen is niet meer dan symbool-politiek.

 9. L.J. Arets Says:

  Hans,

  ik verdraai helemaal niets. Je hebt kennelijk de kern van mijn opmerking niet begrepen. Als Maslov ter sprake wordt gebracht hebben we het over de top van de pyramide, terwijl de bodem – het fundament – aan betonrot onderhevig is. Als ik het over kunst heb, dan bedoel ik natuurlijk niet die mensen die bij een architectenkantoor of aanverwante bezigheden zoals het ontwerpen van producten – ook wel vermeend “design” genoemd – werkzaam zijn. Dat zijn in wezen toeleveranciers van de industrie en de bouw.

  Ik bedoel dus die ruim drieduizend “kunstmakers” waar die 16 miljoen direct en indirect aan besteed worden. De mensen in de volkswijken hebben geen behoefte aan kunst zolang in de eerste levensbehoeften niet adequaat is voorzien. Een vaste job en een fatsoenlijke woonomgeving en niet een uitkering en een achterstandwijk waar de allochtonen de autochtonen gaandeweg langzaam verdrijven!

  Door je te concentreren op die 3340 uit de kunstsector wordt de disussie alleen nog maar prangender. Dat zijn in meerderheid gesubsidieerde banen waar heel veel geld aan gespendeerd wordt. Want al die gebouwen die je noemt, vergen heel veel budget om af en toe eens een vernissage of optreden te kunnen verzorgen.

  Als je het toch over de BKR regeling hebt. Tientallen jaren geleden moesten de “kunstenaars” op regelmatige tijden een werkstuk laten zien om hun uitkering te kunnen garanderen. Daar was overwegend rotzooi bij en die moest nog opgeslagen worden ook. De magazijnen puilden uit, men wist niet waarheen daarmee. Ik zou zeggen op de brandstapel met die rotzooi.

  De kern van mijn betoog heeft te maken met het feit dat de onderkant van de samenleving aan zijn lot wordt overgelaten en de armoede van de ene generatie op de volgende generatie wordt overgedragen. Om dat patroon te doorbreken is beter onderwijs essentieel. Sinds 1968 is het onderwijs in ons land verwaterd. We hebben nu onderwijzers voor de klas staan die nog niet eens meer kunnen rekenen en spellen.

  En politieke partijen als de SP koesteren de armoede van die mensen, oplossen doen ze niets. Stel je voor zeg, ze gaan de kip met de gouden eieren – lees de achterban die op de SP stemt – toch niet slachten. Dus de SP vindt al die investeringen in de “kunst” in Heerlen geweldig. Kunnen ze ook eens aanschuiven aan het buffet en een vorkje prikken.

  Het geld dat de overheid – namens ons – te besteden heeft is per definitie schaars. Om het dus met bakken tegelijk te vergooien aan een stelletje amateurs en als politicus goede sier te maken in hun gezelschap, dat is de goden verzoeken. De politiek moet prioriteiten stellen, dus onderwijs van het beste niveau is primordiaal ten opzichte van “kunst”.

  We hebben werkgelegenheid nodig van de duurzame soort en niet een stelletje potsenmakers die alleen maar aan zichzelf denken en doorgaan met rotzooi te produceren. Het budget dat Heerlen jaarlijks vergooid aan die flauwe kul is 16 miljoen. Het is maar wat je een schijntje noemt.

  Je zou die mensen eens de vraag moeten stellen, wat ze liever hebben: een eigen huis in een fatsoenlijke buurt en een goed betalende vaste baan, of Paul en Leo over de vloer met in hun kielzog Polen en Slovenen die maar al te graag die goedbetaalde job van hun willen overnemen.
  First things first Hans!

  L.J. Arets

 10. Hans OdC Says:

  Ik vind dit langzamerhand een bedenkelijke discussie. Kunst op de brandstapel (!) gooien doet mij denken aan andere brandstapels, waar ketters of boeken op werden verbrand. Ook de opmerking over Polen en Slovenen is goedkoop en irrelevant: het ging in het Patronaat om gewone Limburgers, afstammelingen van Poolse en Sloveense mijnwerkers die in de jaren twintig en dertig door de mijnen naar hier werden gehaald. Bovendien geloof ik niet in Wilders-theorieën die al het onheil van de wereld verklaren uit het vermeende feit dat anderen altijd alles fout doen. De samenleving zit voor mij iets ingewikkelder in elkaar.
  Kortom: ik haak af in deze discussie.

 11. Theo Ploeg Says:

  beste L.J. Arets,

  Verbanden leggen is goed, mits ze kloppen. Het verband tussen het niveau van onderwijs en de hoeveelheid geld dat wordt gestopt in cultuur is er een dat niet is aangetoond.

  Sterker: voorbeelden uit het buitenland weerleggen het juist dat verband. In België, Duitsland en Frankrijk staat het onderwijs er vele malen beter voor, evenals de cultuursector. Daar gaan beide dus samen.

  Is er dan geen verband tussen de twee? In ieder geval niet eenvoudig aantoonbaar. Mij lijkt persoonlijk (vanuit mijn achtergrond als docent en journalist) juist een interessant fenomeen dat investeringen in cultuur doorgaans leiden tot beter onderwijs. Kijk er de Scandinavische landen maar op na.

  Tot slot nog iets over Maslow: de man zou zich omdraaien in zijn graf mocht hij lezen dat zijn piramide letterlijk wordt genomen en – nog erger – zo verkeerd wordt begrepen. Een begrip als cultuur zou bij Maslow te vinden in zijn in alle niveaus buiten dat van de lichamelijke behoeften.

  Maar goed. Wie wil discussiëren, dient eerst de kernbegrippen die centraal staan te definiëren. Dat is hier nog steeds niet gebeurd. Kortom: eerst definiëren en daarna inhoudelijk verder gaan.

 12. L.J. Arets Says:

  Hans en Theo,

  Jullie begrijpen beiden de kern van mijn opmerkingen kennelijk niet. Ik zeg letterlijk dat het geld dat de politiek uitgeeft per definitie schaars is en dat er dus afwegingen moeten worden gemaakt tussen datgene wat prioriteit heeft en wat niet. Als anderen Maslov aanvoeren dan gaat het niet om de definiering van de kernbegrippen maar om een volgorde van de normale gang van zaken als mensen tot ontwikkeling komen. Vandaar het fundament van de piramide, eten en drinken en een fatsoenlijk dak boven het hoofd in een normale wijk, als basisvoorwaarde van bestaan überhaupt, dat is evident.

  Culturele ontwikkeling behoort uiteraard tot de top van de piramide en kan geschaard worden onder “zelfontplooiing”. “Zelfontplooiing” komt aan de orde als de andere basale zaken in een samenleving goed geregeld zijn. Voordien vecht de mens om te overleven, vandaar de verwijzing naar de Borinage.

  Mijn standpunt is echter dat we er sinds 1968 langzaam op achteruit gaan. Het onderwijsniveau daalt gestaag en de volgende onderwijsvernieuwing is alweer in de maak (het academisch onderwijs wordt binnenkort op Amerikaanse leest geschoeid) en dat ondanks de bevindingen van de commissie Dijselbloem.

  Qua moraal wordt je vandaag de dag op straat doodgeschopt terwijl tientallen mensen staan toe te kijken en geen hand uitsteken. Dat gebeurde niet voor 1968. Dat onderwijzers niet meer kunnen tellen en de grammaticale regels niet meer beheersen, zou in die jaren een groot schandaal hebben opgeleverd. Tegenwoordig gaan we over tot de orde van de dag en halen we onze schouders op.

  Dat bankiers het hele financiele systeem onderuit halen door hebzucht en de bonussen voor de komende december hoger uit vallen als nooit tevoren is een hype voor journalisten, maar niemand komt met adequate oplossingen. Hebben de kunstenaars die?

  Dat het onderwijs in de landen van de heer Ploeg veel beter is dan in Nederland is evident. Nergens is een land er zo op achteruit gegaan als bij ons. Echter de Pisa-studies tonen aan dat het verval in heel Europa plaatsvindt: behalve in Belgie, zoals we weten gebeurt daar alles 50 jaar later. Vergelijk maar eens een college aan een Belgische universiteit met hetzelfde college in ons land. Vergelijk de eruditie van Van Rompuy met die van het ontbreken van eruditie bij Balkenende en je weet meteen waar Abraham de mosterd haalt.

  Als docent weet de heer Ploeg – mits oud genoeg om een adequate vergelijking te kunnen maken – precies hoe het met de kwaliteit van het onderwijs gesteld is. Ik acht een discussie over de kernbegrippen van Maslov en de uitleg daarvan ook niet opportuun. Dat is hier niet aan de orde: aan de orde is dat de basale voorwaarden voor menswaardig leven voor een bepaalde groep uit de samenleving steeds verder aftakelen en die groep aan haar eigen lot wordt overgelaten. Dan laat ik de vergeten groepen zoals verslaafden en zwervers maar even buiten beschouwing. Zoals we met die mensen omgaan, dat is helemaal blasfemisch.

  We zijn zo begaan met onszelf – en Maslov`s zelfontplooiing – dat we de noden van de onderkant van de samenleving niet meer willen zien. Maar de kwaliteit van het beschavingsniveau van de samenleving kunnen we afmeten aan de wijze hoe die samenleving met de onderkant omgaat, niet hoeveel mensen een SUV rijden.

  Als armoede van generatie op generatie overgaat alsof het erfelijk lijkt te zijn, dan doen we principieel iets verkeerd. In die situatie stel ik dan ook dat elke euro die we vergooien aan “kunst”, er twee teveel zijn! Dat is de kern van mijn betoog. Het spreekt vanzelf dat als de onderkant een menswaardig bestaan heeft en de mogelijk krijgt tot “zelfontplooiing” dat budgetering van bepaalde sectoren van “cultuur”, eventueel – onder strenge voorwaarden – acceptabel is.

  Zolang echter de basisvoorwaarden voor “zelfontplooiing” – namelijk de onderkant van de piramide van Maslov, waaronder goed onderwijs – ten ene male ontbreken, zullen we ons belastinggeld beter moeten verdelen.

  Dat investeringen in “cultuur” bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs is evident, maar waarom moet dat door de staat gefinancierd worden? Het is al erg genoeg dat de “bouwvakker” moet meebetalen aan de academische opleiding van de “elite”. Toon eerst aan dat de “kunstenaars” niet op eigen benen kunnen staan voordat er naar de betekenis van Maslov wordt verwezen.

  Tot slot de verwijzing naar Wilders door Hans. De man wordt gefinancierd door extreem rechtse joodse Amerikaanse organisaties en is zelf in zijn jonge jaren veelvuldig bij het “uitverkozen” volk op bezoek geweest en heeft er zijn hart kennelijk aan verpand. Hij prijst in buitenlandse lezingen de “moed” van de Israelische soldaten in hun strijd tegen de Palestijnen en ziet Israel als enige voorvechter tegen de Islamisering van Europa.

  Dat Nederlanders en masse op die man stemmen, zegt dus alles over het intelligentiequotient van de gemiddelde Nederlander en bewijst in feite mijn betoog dat het met het onderwijssysteem als zodanig pover is gesteld. Vijftig jaar geleden zouden zowel Fortuyn als Wilders geen poot aan de grond hebben gekregen.

  Tot slot ter verduidelijking:ik leg geen verband tussen de financiering van “kunstenaars” en het niveau van het onderwijs. Die conclusie is voor uw rekening. Ik zeg alleen maar dat voordat er geld vergooid wordt aan dat soort onzin, er zinvollere bestedingsmogelijkheden zijn, in casu onder andere het onderwijs. Het is qua beschavingsniveau vijf minuten voor twaalf, mijne heren.

  L.J. Arets

 13. raimond Says:

  Beste mensen,

  Ik vind 16 miljoen op een bevolking van +/-90.000 teveel geld.
  De referentie aan immigranten en mensen werkend in de industrie is passend voor deze discussie n.l. zij zijn voornamenijk de beoogde doelgroep voor al deze kunst en cultuur; zij zijn Heerlen.
  Willen zij deze kunst&cultuur? weten zij de weg ernaartoe te vinden?
  Ik denk van niet.
  Zijn ze meer geholpen bij beter onderwijs, veiligheid, openbare werken enz.? ; ik denk van wel.
  Weten zij hoe de politiek hierover denkt en kiezen zij gericht de mensen die hun belang dienen?
  Ik denk van niet.
  Zij stemmen landelijk, áls ze al stemmen.
  Daarmee wordt het college gekozen door voornamelijk beter opgeleide mensen, en die geven juist wél om kunst&cultuur.
  Toch zou het de gemeente Heerlen, waartoe wij allen horen, voor het algemeen belang moeten kiezen, en dat is op dit moment zeker niet kunst&cultuur.

  groet,

  rai

 14. L.J. Arets Says:

  Raimond,

  dein Wort in Gottes Ohr. Is journalist Theo Ploeg afgehaakt?

  L.J. Arets

 15. Theo Ploeg Says:

  Nee, zeker niet afgehaakt. Alleen te druk om een inhoudelijk antwoord te geven op jouw reactie.

  Even in het kort: we zijn het over een aantal dingen eens. Toch val ik nog steeds over het simpelweg koppelen van het investeren van geld in cultuur met investeringen in onderwijs. Zo eenvoudig ligt dat niet. Daarbij is cultuur een te breed begrip. Cultuur levert wel degelijk economische kansen op. Kom ik dus nog op terug.

 16. L.J. Arets Says:

  Theo,

  dan begin eens met de argumenten scherp te slijpen en de begrippen nader te ontleden, b.v. cultuur.
  Overigens ik koppel investeren in onderwijs juist niet aan cultuur, integendeel. Investeer als prioriteit eerst in het onderwijs dat is een bestaansvoorwaarde voor menswaardig leven. Als er geld over is mag wat mij betreft ook de hogere “cultuur” – onder strenge voorwaarden – aan bod komen. Kijk ook eens naar de etymologische betekenis van het woord “cultuur”.

  L.J. Arets

 17. Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] plaats dat eens in een context van het scheppen van werkgelegenheid en vergelijk het eens met de bedragen die jaarlijks naar kunst en cultuur gaan, dan zie ik hier meer BROOD […]

 18. Cultuur en Sociale Cohesie « Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] ben dat dit bedrag te hoog is, zeker als men kijkt naar de problemen waarmee Heerlen kampt, mag geen geheim heten Het is nu een feitelijkheid waarvan we het beste moeten maken. Overwegingen die meespelen in […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: