Heerlen op twee na leefbaarste gemeente, nog volop verbeter mogelijkheden

Het gaat goed met Heerlen. En niet zomaar goed. Van het NRC mogen we vernemen dat Heerlen in 2008 de op twee na meest leefbare gemeente was . Althans, van de 25 gemeentes met meer dan 125 duizend inwoners en/of een vogelaarwijk binnen de gemeentegrenzen. En niet alleen in 2008 deed Heerlen het goed, ook 10 jaar eerder, in 1998, deed Heerlen heel wat minder slecht dan haar reputatie deed vermoeden.

We mogen hier als Heerlenaren trots op zijn, trots op onze stad, dat zijn we eigenlijk niet genoeg. Wat we echter niet moeten doen is nu op onze lauweren rusten, we moeten blijven streven naar meer leefbaarheid, maar ook uitdragen hoe trots we zijn. Buiten dat het goed is voor de Heerlense burgers om in een leefbaar klimaat te wonen, vergroot dit ook de aantrekkingskracht van de stad. Laten we de gegevens eens nader beschouwen; al deze gegevens en achtergrondinformatie is te vinden op http://www.vrom.nl/leefbaarometer

In 1998 woonde 0,40 % van de Heerlense bevolking in een gebied met een zeer negatieve of negatieve leefbaarheidsscore. Ter vergelijking; Rotterdam 28,1 % (de allerslechtste score), Maastricht 0,20 % en Sittard-Geleen 0,10 % (Sittard-Geleen is niet opgenomen in de lijst van NRC). Daarnaast woonde 10,50 % van de Heerlense bevolking in een gebied met een mattige leefbaarheidsscore. Wederom ter vergelijk; Rotterdam 21,8 %, Maastricht 3,8 % en Sittard-Geleen 3,0 %.

In 2008 heeft Heerlen een inhaalslag gemaakt en woont nog slechts 0,20 % van de bevolking in een gebied met een zeer negatieve of negatieve leefbaarheidsscore (dit is nog steeds 0,20 % te veel). Ter vergelijk; Rotterdam 17,3 %, Maastricht 0,0 % en Sittard-Geleen 0,1 %. De grootste slag heeft Heerlen gemaakt bij optrekken van de bevolking woonachtig in gebieden met een matige leefbaarheidsscore, nog slechts 2,20 % van de bevolking woont in zo’n gebied. Ter vergelijk; Rotterdam 29,5 %, Maastricht 3,2 % en Sittard-Geleen 2,2 %.

De leefbaarheid wordt gemeten in zes dimensies;

 • Woningvoorraad: o.a. woningdichtheid, woningtype, bouwperiode;
 • Publiekruimte: o.a. water in de omgeving, geluidsoverlast, waarde verkochten huurwoningen, sloop van woningen;
 • Voorzieningen: o.a. nabijheid supermarkt, nabijheid bankfiliaal, nabijheid groot winkelcentrum;
 • Bevolkingssamenstelling: o.a. wekloosheid, inkomensniveau, opleidingsniveau, afkomst
 • Leeftijdsopbouw en sociale samenhang bevolking: o.a. verhuizingen, huishoudensamenstelling, leeftijdsopbouw;
 • Veiligheid: o.a. overlast, verstoringen openbare orde, vernielingen, geweldsmisdrijven, diefstal uit auto’s

Deze dimensies krijgen per 6ppc-gebied (6 posities postcode) een score van -50 tot +50, waarbij 0 het landelijke gemiddelde is. Ondanks dat een buurt scoort onder het landelijk gemiddelde kan de buurt toch een positief leefbaarheids oordeel hebben. Dit oordeel wordt namelijk niet aan het landelijke gemiddelde opgehangen, maar afgeleid via zogenaamde stated en revealed preferences, de beleving van bewoners, en hun daadwerkelijke gedrag. Via het VROM zijn de scores van deze dimensies op wijk en buurt niveau in tabelvorm te raadplegen via http://www.vrom.nl/pagina.html?id=41693.

Via deze gegevens, die alle betrekking hebben op 2008, is er bijvoorbeeld op buurtniveau te bekijken waar het meeste winst te behalen is. Ze hebben de buurten in de wijk GMS, mijn eigen wijk, de volgende scores

Totaalscore Leefbarometer Score samen-stelling bevolking Score sociale samenhang Score publieke ruimte Score veiligheid Score niveau voor-zieningen Score woning- voorraad
Hoppersgraaf matig positief -41 -6 -9 -46 46 -15
Schandelen positief -13 12 -11 -36 48 -24
Musschemig positief 1 -12 0 -25 1 10
Grasbroek positief 8 13 -2 -24 -4 -24
Wijk 31 Schandelen-Grasbroek positief -9 4 -6 -33 33 -15

Er valt meteen op te maken dat er in de buurt Hoppersgraaf, mijn eigen buurt, veel leefbaarheidswinst valt te boeken door de veiligheid te vergroten, en door de samenstelling van de bevolking te verbeteren . Veiligheid is een ‘hot item’ in de hele wijk GMS. Het niveau van voorzieningen is voor Hoppersgraaf en Schandelen heel hoog, dit is vooral te danken aan de nabijheid van het centrum. Kortom een krachtig instrument om per buurt te kijken waar de schoen knelt.

Laten we uitdragen hoe leefbaar onze stad al is, maar vooral blijven werken aan het verbeteren van deze leefbaarheid.

Advertenties

Tags: , , , , , ,

4 Reacties to “Heerlen op twee na leefbaarste gemeente, nog volop verbeter mogelijkheden”

 1. Fiet Muris Says:

  Onderwijs is de basis van de verandering. MeCuMa verzorgt VVE-junior. Kinderen vanaf 0,5 jaar en ouders begeleiden naar peuterspeelzalen.
  Doelstellingen.

  • We bereiden peuters en hun ouders voor op instroom in de peuterspeelzaal. We blijven ouders en peuters na de inschrijving in de peuterspeelzaal zo nodig een poos volgen en we begeleiden de leidsters in hun contact met ouders en peuters .
  • We laten kinderen op jonge leeftijd samen met hun ouders kennis maken met educatie in de breedste zin van het woord.
  • We screenen en toetsen de kinderen regelmatig, waardoor een mogelijk taalprobleem op jonge leeftijd wordt ontdekt. Getoetst wordt op drie belangrijke onderdelen van taalontwikkeling: taalproductie, taalbegrip en interactie.
  • We ontwikkelen sociale vaardigheden en elementaire vaardigheden bij kinderen, die uiteindelijk van invloed zijn op het verbeteren van leerprestaties in de onderdelen taal, lezen rekenen en sociaal en emotionele ontwikkeling.
  • We trachten door een intensieve begeleiding – één op één – onderwijsachterstanden bij kinderen te bestrijden en te voorkomen, teneinde hun kansrijke startposities in de peuterspeelzaal en uiteindelijk het primair onderwijs te verbeteren.
  • We maken de ouders en hun omgeving bewust van de eigen cultuur, de verschillen tussen culturen en de positieve bijdrage die elke cultuur in de samenleving heeft.

  Wilt u het SPAM gehaalte van uw post ietwat temperen?

 2. L.J. Arets Says:

  Fiet,

  je lijkt me een ervaringsdeskundige. Wat vindt je van het voornemen van de SP om het peuterspeelzaal gebeuren over te hevelen naar Humanitas?

  L.J. Arets

 3. Fiet Muris Says:

  Hamanitas prima, maar men moet er zorg voor dragen dat de vrijwilligers goed geschoold zijn. Ze moeten pedagogische kwaliteiten hebben en mede door FiRe-communicatie kun je leren om het talent dat in de mens zit naar boven te krijgen. Coordinatie en coachen van begeleidster professioneel. Het is ook belangrijk dat humanitas verbindingen heeft met de reguliere instanties. Iedereen is een deel van de keten en als iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt kom je ook niet bij elkaar in het vaarwater.

 4. L.J. Arets Says:

  Fiet,

  ik vrees dat het op een mislukking zal uitlopen en alleen de heer Jeff Wintgens er een extra inkomensstijging aan over zal houden. Humanitas is een waterhoofd en dat is contrair aan “kwaliteit”.

  L.J. Arets

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: