Nieuwe Energie

De eerste versnellingsagenda; Limburg op weg naar 2012 benoemt in de Parkstad het kansencluster Nieuwe Energie. Maar wat gebeurt hier nu allemaal op dit gebied; uiteraard hebben we op Avantis bedrijven gespecialiseerd in zonnecellen, Solland Solar en de Solaracademy, en de Wijk van Morgen. Daarnaast is vanuit gemeente Heerlen het Mijnwaterproject geïnitieerd en wordt in het Caumerbeekdal een turbine gelegd in het riool.

Er zijn echter vele kapers op de kust, andere regio’s die zich ook profileren op het gebied van Nieuwe Energie. Wil een regio zich op de kaart zetten als Nieuwe Energie regio dan zal het Nieuwe Energie moeten leven en ademen. Kortom er moet iets drastisch veranderen om de Parkstad echt op de kaart te zetten als Nieuwe Energie regio.

Zonne-energie
Hoewel in deze regio onder andere Solland Solar en de Solaracademy liggen, komen we niet om in de zonnecelpanelen op daken. Enkele ideeën zijn;

 • Daken gebouwen gemeente: goed voorbeeld doet goed volgen, zonnepanelen op de daken van gemeente panden, niet alleen voor stroom, maar ook voor warm water, waar nuttig;
 • Huurconstructie: In plaats van het kopen van zonnepanelen kan er een fonds worden opgericht van waaruit ze worden geplaatst en vervolgens verhuurd aan de bewoners, voor bijvoorbeeld 90 % van de normale prijs van de opgebrachte energie
 • Verhuurconstructie: het is ook een optie om je dak te verhuren aan een energiemaatschappij/andere investeerder voor het plaatsen van zonnepanelen
 • Zonnepanelen als wegdek: Nog vrij experimenteel (zie hier en hier) maar met veel potentie. De buitenring voorzien van zonnepanelen zou ruwweg 1/8 van het jaar verbruik van de Parkstad kunnen opwekken*, voor een prijs die concurreert met die van asfalt.


Windenergie

In een grootstedelijke agglomeratie is windenergie niet het eerste waaraan je denkt. Echter er zijn nieuwe technieken waarmee windenergie ook binnen de bebouwde kom tot de mogelijkheden behoort en dat zonder het normale horizon vervuilende karakter.

Zoals de Ridgeblade en Turby voor op een dak. Er zijn ook concepten om gebruik te maken van het druk verschil tussen de voor en de achterkant van hoogbouw.

Vergisting
Momenteel wordt het GFT afval opgehaald in de Parkstad gecomposteerd om als meststof gebruikt te worden, een vergistingproces zou een alternatief kunnen zijn. In een vergistinginstallatie kan organisch afval omgezet worden in biogas (o.a. methaan en CO2), met als restproduct een goede meststof. Het biogas kan, na gezuiverd te zijn, worden bijgemengd op het gasnet of apart worden gebruikt als brandstof voor een warmtekrachtcentrale, auto’s etc.

GFT afval levert per ton afval 0,5 Kg Methaangas, wat neerkomt op ongeveer 27.850 Kj aan energie per ton. Het GFT afval opgehaald in de Rd4 gemeentes, in 2010 geraamd op 23.180 ton (bron; begroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling Reiningsdiensten Rd4) levert derhalve evenveel energie als het gemiddelde aardgas verbruik van 12,75 woningen**. Naast het GFT afval kan ook organisch afval uit landbouw, veeteelt en industrie bruikbaar zijn, alsook rioolslib.

Behalve voor verwarming is het methaangas ook te gebruiken als brandstof voor bijvoorbeeld bussen, wagenpark van de reinigingsdienst ed., maar ook om elektriciteit op te wekken.

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden op het gebied van nieuwe energie. Willen we op de kaart komen te staan dan moeten we out-of-the-box durven denken. Let wel dit betekent niet dat de gemeentes onnodig financieel risico moeten nemen om dit te bewerkstellen.

* Als we uitgaan van een gemiddeld energie verbruik per huishouden van 3.500 Kw per jaar, dan verbruiken de 98.065 huishoudens in de grootstedelijke agglomeratie Heerlen (ruwweg parkstad, bron: Statline) 343.227.500 kw. (Zelf vermoed ik dat het gemiddeld verbruik in Heerlen lager ligt, omdat gemiddelde grote van huishoudens lager is.)

Als we er voorts van uitgaan dat de buitenring 15m * 27.000m asfalt bevat (2 rijstroken + vluchtstrook van 2,5 m breed per rijrichting), dat per vierkante meter 100 WattPiek opgewekt wordt (dit moet maal 75% om op een gemiddelde stroomlevering te komen), dat er gemiddeld 4 zonuren per dag per paneel zijn (wat vrij laag zou zijn) dan zou de buitenring 44.347.500 kw per jaar op wekken.

** Nederlands aardgas heeft een energetische waarde van 31,65 Mj/m3. Totaal levert het GFT afval bij vergisting 645563 Mj aan energie in de vorm van methaan. Dit komt ever een met 20.396,9 m3 aardgas Het gemiddeld aardgas verbruik in Nederland is 1600 m3

Advertenties

Tags: , , , , , , ,

6 Reacties to “Nieuwe Energie”

 1. Jack Theunisz Says:

  Er is nog een andere ontwikkeling op het gebied van Nieuwe Energie die gedeeltelijk ook in deze regio speelt: Hogeschool Zuyd is één van de partners in het project “Waterstofregio”. Dit project beoogt van Zuid-Nederland – Vlaanderen een topregio te maken op het gebied van waterstoftechnologie voor stationaire en mobiele toepassingen. Afgelopen woensdag (10 februari) was er een startconferentie waar o.a. ook onze minister van EZ (Maria v.d. Hoeven) een van de sprekers was. Eén van de speerpunten voor Limburg/Hogeschool Zuyd is de combinatie waterstof met zonne-energie.
  Naast het ontwikkelen van grote demonstraties op het gebied van deze technologie, worden er binnen dit project door 7 hogescholen en 1 universiteit educatie/opleidingsprogramma’s voor diverse niveaus gemaakt.
  Zie de website van het project:
  http://www.waterstofnet.eu/

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Jack,

   Hartelijk dank voor je reactie.

   Ik ben zeer benieuwd naar de projecten die hier uit gaan rollen. Echter ik ben ook skepties, zoals L.J. hieronder al opmerkt is waterstof vooral een drager van energie. Er zal altijd een andere energiebron nodig zijn om waterstof te maken, op de waterstof geproduceerd als restproduct na.

   Het is de vraag of wij hier in de meest ideale regio zitten om waterstof te produceren. Zet in de Sahara bij de kust een enorm veld zonnepanelen neer en pomp daar water uit de oceaan. veel meer zonne-uren, veel intensere zon, dus veel efficiënter.

   Op de korte termijn is het uiteraard nuttig dit soort projecten hier te draaien, waar de technische know-how en productie capaciteiten aanwezig zijn

   Op de lange termijn zul je hier in de regio moeten focussen op het opwekken van energie voor lokaal gebruik, daar zullen we onze handen al vol mee hebben.

 2. L.J. Arets Says:

  Jack,

  op het momnet dat in Amerika de Burgeroorlog woedde zaten drie gestrande ballonvaarders bij elkaar en bespraken de toekomst van hun land. Matroos Pencroft vraagt aan ingenieur Harding hoe het verder zou moeten als alle steenkool ooit vebruikt zou zijn. “Water” antwoorde deze. “De waterstof en de zuurstof, waaruit water bestaat, geisoleerd of samengevoegd, zullen een onuitputtelijke bron van warmte en licht vormen. (…) Water is de steenkool van de toekomst.”

  Dit citaat van Jules Verne stamt uit “Het geheimzinnige eiland” uit 1784.

  Velen zijn ervan overtuigd dat waterstof als brandstof kan worden ingezet. Het restproduct bij verbranding is water en waterdamp, milieuvriendelijker kan niet, nietwaar?

  Het grote probleem echter is dat het nog niet mogelijk is om op grote schaal en op milieuvriendelijke wijze, waterstof te maken. Waterstof is namelijk nergens in de natuur te vinden, je moet het eerst zelf maken met behulp van elektriciteit. Waterstof is dus geen energiebron maar een energiedrager!

  De petrochemische industrie produceert waterstof in een reactie tussen methaan (of hogere koolwaterstoffen) en stoom. Dit gebeurt bij zeer hoge temperatuur en over een dure katalysatormassa (platina, ruthenium), het zogenaamde “steam reforming”. Daarbij onstaat echter per ton waterstof maar liefst drie ton koolstofdioxide (CO²). Bovendien wordt meer energie verbruikt, dan er in de vorm van waterstof beschikbaar komt.

  Een andere methode is de elektrolyse van water. Hiervoor is evenveel energie nodig per mol gevormd H², als er bij verbranding weer vrijkomt.

  Er zijn nog op zijn minst drie doorbraken nodig om waterstof als energiedrager op grote schaal te kunnen gebruiken. Een betrouwbare brandstofcel, een veilige economische opslag en een doorbraak bij de productie zoals een hoger rendement van zonnecellen om de electrolysestroom te leveren.

  Het Fraunhofer Instituut in Duitsland heeft onlangs een zonnecel ontwikkeld met een – schrik niet – rendement van meer dan 40%! Dat is het dubbele van wat momenteel gangbaar is. Dus dat gaat de goede kant op.

  Echter er zijn mogelijke gevaren bij een waterstofeconomie. In een artikel in “Science” wezen onderzoekers van het California Institute of Technology op de grote gevolgen van lekkages. Als waterstof op grote schaal wordt ingezet, zal er natuurlijk waterstof via lekkages uit de productie- en verbruiksketen weglekken naar de atmosfeer. Dit zou jaarlijks wel eens 60 tot 120 megaton volgens de deskundigen kunnen zijn.

  Het kleine mobiele waterstofmolecuul beweegt vrij door de troposfeer naar de stratosfeer, die op zo`n 12 km hoogte begint. Daar wordt het waterstofmolecuul via foto-oxidatie geoxideerd tot water. Dit verlaagt de gemiddelde temperatuur in de lagere regionen van de stratosfeer met ongeveer een halve graad Celsius (0,5C) en heeft een negatief effect op de ozonlaag in de polaire gebieden.

  Bovendien wijzen deze wetenschappers op het feit dat de waterstofeconomie de concentraties van het OH-radicaal in de troposfeer en stratosfeer zal beinvloeden. Het OH-radicaal speelt een belangrijke rol in de afbraak van sporengassen zolas methaan (CH4) en koolmonoxide (CO).

  Er zitten dus nogal wat gevaarlijke haken en ogen aan de grote beloften van een waterstofecfonomie.

  Bovendien de recente ontdekking van het Fraunhofer Instituut doet de vraag opwerpen: moet je nog de onzekere weg gaan van waterstof als je elektriciteit zo uit het daglicht kunt plukken met een rendement van maar liefst 45%. De terugverdientijd van je investering is bij 45% ongeveer 3 jaar.

  Dus wellicht wordt dit de volgende bodemloze put voor onze staatsruif.

  L.J. Arets

  PS: T.K.Tromp red., Potential Environmental Impact of a Hydrogen Economy on the Stratosphere, in Science, 13 juni 2003, p. 1740 – 1742.

 3. Richard Says:

  Hoi Maarten,

  Hier twee concrete voorbeelden mbt zonne-energie, maar niet uit Parkstad.

  Een goed voorbeeld uit Twente.
  http://www.zelziuz.nl

  En nog een: http://www.metdezon.nl/

  Wel uit Parkstad komt deze webshop http://www.bespaarbazaar.nl/

 4. Lars Vervoort Says:

  Maarten, je wordt op je wenken bedient. In Parkstad (namelijk Brunssum) ligt het verwerkingsterrein van Afvalzorg. Hier wordt jaarlijks > 30.000 groenafval gecomposteerd. Met het oog op de ontwikkelingen op de oostflank van Brunssum onderzoekt Afvalzorg momenteel of het economisch haalbaar is dit groienafval niet langer te composteren maar voortaan te vergisten. Afvalzorg kennende zullen zij dit voortvarend aanpakken. Daarmee beschikt de regio binnen 2 jaar over een functionerende vergistingsinstallatie binnen de regiogrenzen en zijn de mogelijkheden grenzenloos. RD4 zal zeker mee willen werken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: