Brood voor de toekomst

De Romeinen wisten dat je de bevolking alleen tevreden kon houden met Brood en Spelen. De Heerlense culturele lente heeft onze gemeente de nodige Spelen gebracht, maar waar blijft het Brood? Waar blijft de werkgelegenheid?

Nog steeds ligt in Heerlen het aantal WW en ABW/WWB-uitkeringen (de bijstand) ver boven het landelijk en provinciaal niveau.

Veel van onze nieuwe bedrijventerreinen liggen er maar leeg bij, Avantis, Trilandis, Coriopolis en Stadspark Oranje-Nassau komen niet om in de nieuwe aanwas. Uiteraard hebben dit soort terreinen een aanlooptijd nodig, maar het zou goed zijn als er een impuls te geven viel. Een bedrijventerrein dat bijna leeg is levert de gemeente niets op. Sterker nog, een leeg bedrijventerrein kost geld. Immers er zijn geen inkomsten uit servicekosten maar wel kosten.

Een bedrijventerrein dat bijna leeg is geneert ook niet de werkgelegenheid die onze gemeente zo hard nodig heeft. Heerlen legt jaarlijks miljoenen toe op de bijstandsuitkeringen.

Een radicale oplossing ligt in het weggeven van percelen. De gemeente kan per terrein een aantal percelen via een ‘bid’ beschikbaar stellen. Per bedrijventerrein kan de bid worden toegekend aan bedrijven die bepaalde eigenschappen hebben; bijvoorbeeld meeste werkgelegenheid, meest duurzaam, grootste aantrekkingskracht op andere bedrijven of juist werkgelegenheid voor hoogopgeleiden. Uiteraard in de context van het bestemmingsplan.

Er zitten wat haken en ogen aan, uiteraard, o.a. omdat sommige terreinen, zoals Avantis en Trilandis de gemeente geen grondeigenaar is, maar aandeelhouder. Ook is het niet de bedoeling dat bedrijven een perceel toegewezen krijgen en er vervolgens niets mee doen. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over waneer er gebouwd dient te worden etc.

Uiteraard derft de gemeente wel inkomsten, immers grond op een bedrijventerrein wordt normaal verkocht. Zo is de vierkante meter prijs op Avantis 90 euro. Voor terreinen dichter bij het centrum zal deze prijs waarschijnlijk hoger liggen. Daarnaast vertegenwoordigd de grond ook een zekere waarde in de boeken en zal het weggeven van grond hier een negatieve invloed op hebben.
Het gaat natuurlijk om een behoorlijke smak geld die de gemeente niet ontvangt aan inkomsten, maar plaats dat eens in een context van het scheppen van werkgelegenheid en vergelijk het eens met de bedragen die jaarlijks naar kunst en cultuur gaan, dan zie ik hier meer BROOD in.

Advertenties

Tags: , , , , ,

21 Reacties to “Brood voor de toekomst”

 1. jo janssen Says:

  Creatief uitgangspunt. Het is wellicht niet het enige probleem waar kandidaten tegenaan lopen in 2010. Enig idee hoeveel opties hiermee over de streep zouden worden getrokken, bij benadering? Of, anders gesteld: hoeveel deals zijn niet doorgegaan utsluitend vanwege de koopprijs van grond? Misschien dit idee als onderdeel van een packagedeal opnemen? En ten slotte: zonder spelen is het brood lang niet zo leuk!

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Jo,

   Om je op een na laatste vraag als eerste te beantwoorden; Nee, het aantal op de grondprijs afgeketste deals is mij niet bekend en zal waarschijnlijk ook niet te achterhalen zijn (in de raad van 9 december werd geïnformeerd naar het aantal bedrijven afgewezen voor avantis gezien het bestemmingsplan, hier werd om privacy redenen niet op geantwoord).

   In mijn optiek kijkt een bedrijf, bewust of onbewust, naar een groot aantal factoren als het zich ergens wil vestigen, waaronder geografische locatie, infrastructuur, opleidingsniveau in de omgeving, grondprijs, andere bedrijven etc etc.

   Op de meeste van de factoren heeft een gemeente amper tot geen invloed, maar op een aantal wel. Juist met de factoren waar de gemeente wel invloed op heeft kan gespeeld worden als bedrijven zich niet (willen) vestigen in de betreffende gemeente.

   Mocht dit inderdaad niet leiden tot inschrijvingen op de bid dan is er geen man overboord. Ja er zijn dan kosten gemaakt, maar waarschijnlijk is er wel enige publiciteit voor onze stad gegenereerd. De hoogte van de kosten zullen meevallen aangezien er dan geen grond weggegeven wordt.

 2. raimond Says:

  Maarten,

  Leuk bedacht, maar bestaande bedrijven zullen niet gelukkig zijn met je plan. Die gaan natuurlijk proberen óók een graantje mee te pikken.
  Op kleinere schaal is wel makkelijker iets te realiseren.
  Op dit moment krijgt een kleine zelfstandige bij geen enkele bank geld.
  Als de gemeente kleine kredieten zou verstrekken, zouden starters daadwerkelijk van start kunnen gaan.
  Mijn ervaring is echter dat het standaard antwoord luid:
  Wij kunnen niet op de stoel van de kredietverstrekker gaan zitten, dat frustreerd het economisch systeem.
  Werkelijkheid is dat er níemand op die stoel zit.
  De overheid moet kredietverstrekkers verplichten hun belachelijk hoge eisen terug te brengen naar haalbare.

  groet,

  rai

  • Maarten van Wesel Says:

   Ik hoop dat bestaande bedrijven niet zo kortzichtig zijn als jij suggereerde. Er zullen weinig tot geen bedrijven zijn die, op termijn, er geen baat bij hebben als de Heerlense economie in dynamiek toeneemt.

   Bedrijven die zich vestigen op bedrijventerreinen zijn, over het algemeen, bedrijven die boven regionaal opereren. Vanuit concurrentie oogpunt zitten er bedrijven tussen die zouden concurreren met bestaande Heerlense bedrijven of ze zich nu in Heerlen of, bijvoorbeeld, in Roermond vestigen.

   Op korte termijn kan er een tekort ontstaan aan werknemers met bepaalde capaciteiten en/of vaardigheden. Echter dit probleem lost zichzelf op aangezien de toegenomen werkgelegenheid leidt tot minder vertrekkende jongeren en mogelijk zelfs nieuwe bewoners aantrekt.

 3. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  Er zijn in het begin heel veel bedrijven, die zich wilden vestigen op Avantis geweigerd, omdat er alleen maar bedrijven mochten worden toegelaten die een relatie hebben met duurzame energie. Deze hoogmoed heeft honderden arbeidsplaatsen gekost. Nu – het water staat Seijben aan de lippen – is men niet meer zo kieskeurig.

  De smoes “uit privacy overwegingen” in de raad, is dus een leugen om zichzelf – in politieke zin – te beschermen en hun onkunde te maskeren. Praat maar eens met bedrijvenmakelaars, die begrijpen al jaren niets van al die afwijzingen uit het verleden.

  Een ander probleem is het feit dat mensen als Seijben geen kaas hebben gegeten van ondernemen. Een voormalig schoolmeester – met een gebrekkige opleiding – die werkgelegenheid moet binnenhalen, hoe zot kun je het in hemelsnaam bedenken? Hij reist de wereld af, prikt vorkjes en laat zich vollopen op kosten van de belastingbetaler. Hij brengt dus helemaal niets tot stand, just a dedicated follower of fashion.

  Het enig succes op Avantis – Solland – was een onderneming van o.a. de Brenninkmeijers en sinds die eruit zijn gestapt – verkocht aan Delta – is de voorspoed ook daar verdwenen.

  Dit soort functies worden politiek vergeven, zoals trouwens alle bestuurlijke functies in dit land. Het zijn dus allemaal ambtenaren en politici die de werkgelegenheid zouden moeten bevorderen. Allemaal mensen zonder verstand van zaken dus, meelopers die hun eigen broek niet zelf kunnen ophouden.

  Geen wonder dat er dus niets tot stand komt en men achter het onzin-verhaal van Richard Florida aanloopt en het geld met bakken over de balk gooit. In die zogenaamde “creatieve sector” worden alleen maar gesubsidieerde banen geschapen.

  Het gebrek aan kwaliteit in de politiek zal ons vroeg of laat opbreken.

  L.J.

 4. Ron Says:

  Dag Maarten,

  Doorgaans ben ik best onder de indruk van je onderbouwing. Nu wat minder. Ik heb minstens 3 aanmerkingen op je verhaal:

  a) het verkrijgen van een perceel tegen een bepaalde prijs is verre van de enige, absolute danwel doorslaggevende factor voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. De (mis)match op de arbeidsmarkt (oftewel: verkrijgen van bepaalde werkers) de infrastructuur, de uitstraling en de voor het bedrijf belangrijke verbindingen zijn- met een dikke understatement- minstens net zo belangrijk.

  b) het is niet gek dat een voormalige industriële regio die uit het dal kruipt en waar al jaren een volledige omwenteling van de economie gaande is, en waar daarboven op de krimp ook nog eens het heftigst is, de sociaal-economische opgave tot de zwaarste van ons land behoort (zie oa hier: http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2278108/recessie-raakte-vooral-industriele-regios.html )
  Dan kun je niet 1-2-3 oplossen.

  c) de uitgaven aan cultuur en kunst (los van wat je vindt van het niveau daarvan in een stad of land) enerzijds en het faciliteren van bedrijven anderzijds zijn net zo met elkaar te vergelijken als appels en peren.

  Het is de wereld louter bezien door de economische bril, en in dit geval heb je die bril dan ook nog eens scheef op. Investeren in cultuur&kunst, maar ook bijvoorbeeld onderwijs wordt in een economisch (neo-)liberaal klimaat (en dus nogal veel in het NL’se politieke klimaat) bovenal afgemeten tegen de economische opbrengsten. En natuurlijk mag het een facet zijn, maar er zit natuurlijk véél meer aan vast. Vroeger heette dat ‘verheffing’. Zullen we dat nu maar het ‘geestelijk pimpen’ noemen?

  Kortom: natuurlijk kun je grond (cq het zelfs over hele bedrijventerreinen kan gaan) gratis weggeven, en daarmee bedrijven hopen te lokken. Maar kijk dan ook eens naar het Ierland-syndroom: laat bedrijven zich tegen het laagste vpb-tarief en als dank hollen ze als eerste weg als het even tegenzit. Oftewel: er is meer nodig dan de kapitalistische Sinterklaas spelen om bedrijven zich (duurzaam) ergens te laten vestigen….

 5. Maarten van Wesel Says:

  Beste Ron,

  Dank voor je reactie

  a) Je hebt absoluut 100% gelijk dat er veel meer factoren een rol spelen, en waarschijnlijk, zoals o.a. het opleidingsniveau, ook een belangrijkere rol. Echter op zichzelf staand is het opleidingsniveau in de regio geen probleem, steden als Maastricht en Aken liggen op een makkelijk te forensen afstand. Je moet de bedrijven net hierheen lokken, gratis grond is mogelijk net dat gene dat de balans in het voordeel van Heerlen laat overslaan. Daarnaast brengt het ook PR met zich mee, wat ook positief kan uitpakken voor Heerlen.

  b) Precies, dat oplossen vraagt om de nodige ‘creativiteit’ en om investeringen. Cultuur en kunst speelt hier ook een rol in, al wordt Cultuur en kunst af en toe een te grote rol toe bedeeld (zie https://maartenvanwesel.wordpress.com/2009/11/15/heerlen-en-de-creatieve-klasse/ )

  c) Het zijn zeker Appels en Peren, maar net als bij de groenteboer kun je van de euro waarvan je appels koopt geen peren meer kopen. En daar zit de crux, kun je in een stad met hoge werkeloosheid het wel veroorloven om zoveel geld aan cultuur uit te geven?

  Dat cultuur en kunst een meerwaarde hebben voor een stad (/regio) betekend niet dat er geen geld aan andere zaken besteed hoeft te worden. Daarnaast vraag ik mij af hoeveel mensen er “geestelijk gepimpt” worden. Onze kunst, cultuur en erfgoed instellingen hebben 1.408.572 bezoekers getrokken in 2009. Echter om hoeveel unieke bezoekers gaat het? Gaat het om bijna 1,5 miljoen unieke bezoekers? Of zijn er 3860 mensen die 365 keer per jaar een bezoek afleggen?

  We moeten ons inderdaad hoeden voor wat er in Ierland gebeurd (of zelfs Vodafoon in Maastricht). Echter de weg trekkende bedrijven hebben wel al een blijvende positieve bijdragen geleverd in het gebeid waar ze wegtrekken; in de vorm van werkervaring, interne opleidingen etc. al zal het wegtrekken van de bedrijven ongetwijfeld tot veel persoonlijke ellende leiden.

 6. Ron Says:

  Dag Maarten,
  de discussie over de financiering van cultuur, de omvang versus bijv het publieke bereik en de structurele keuzes is zeer terecht. Op verzoek van SP en PvdA wordt daaraan in september een debat in de commissie besteed.

  Maar dat was in deze thread ook niet mijn kritiek. Die zit in het feit dat je van het weggeven van kavels tastbare economische resultaten verwacht, en dat geheel vervolgens afzet tegen cultuur (waarbij economisch resultaat slechts 1 van de facetten is).

  Tot slot: als je bij ‘Ierse toestanden’ relativeert en stelt dat in de ruïnes van vertrekkende bedrijven nog wel wat moois ligt… Dan neig ik te zeggen dat je daarmee je eigen roep om tastbaar brood relativeert.
  Er is dus veel meer nodig voor duurzame vooruitgang.

 7. L.J. Arets Says:

  Ron,

  als je de aantallen bezoekers onderzoekt dan zie je dat het aantal bezoekers van de bibliotheek daar zijn bij geteld. Haal die er af en zet het nieuwe aantal “bezoekers” tegenover het enorme bedrag dat besteed is/wordt aan de zogenaamde “verheffing”!

  Cultura Nova trekt iets meer dan 30.000 bezoekers en kost een vermogen. Zet dat bijvoorbeeld eens af tegenover de eerste “flikkendag” in Maastricht waar 70.000 mensen – en hun kinderen – gelukkig zijn gemaakt met spektakel op de Maas en een foto met handtekening voor de kinderen. Kosten praktisch nihil. Nu zul je betogen dat Cultura Nova echte “kunst” is en de “flikkendag” niet. Je weet ook dat je daar geen criteria voor kunt opstellen en alles wat je qua vergelijking daarover zult zeggen mank gaat aan diepgang.

  In jullie betoog gaat het echter om het economische gewin voor de stad. De bezoekers van “cultuur” zijn steeds dezelfde mensen. Een klein “kliekje” die belang hebben bij het gebeuren, omdat ze direct of indirect, gesubsidieerd worden door hun politieke vrienden. Dat de SP daar in trapt hoeft ons niet te verbazen. Als er geen economische resultaten worden geboekt, dan doe je maar net alsof en suggereer je dat de “creatieve economie” echte banen schept, in plaats van gesubsidueerde banen, die subiet wegvallen op het moment dat er bezuinigd moet worden.

  Zoals Maarten en ikzelf al aangetoond hebben, is het verhaal van Richard Florida over de “creatieve economie” een mythe, in ons land triomfantelijk binnengehaald door Cohen als burgemeester van A`dam om rotte plekken te vullen. De steden die Florida noemt en vergelijkt, hebben allemaal een universiteit en eenieder die wel eens verder kijkt dan zijn neus lang is, weet dat die steden qua economische ontwikkeling altijd als een magneet fungeren voor goed opgeleide mensen. Extra uitgaven voor “cultuur” zijn nooit de hoofdzaak waarom mensen hun heil daar zoeken.

  De “verheffing” die je noemt is eenzelfde linkse mythe. Bovendien verheffing vindt slechts plaats via opvoeding en adequate scholing. Investeerders zoeken dus altijd de nabijheid van de universiteit voor hun personeel, immers de maakindustrie waar veel ongeschoolden nodig zijn kun je vergeten, die zit voorlopig permanent in Azie.

  Ga eens bij jezelf te rade; heb je je baan te danken aan het feit dat je wellicht in je jonge jaren ooit een expositie van de etsen van Goya hebt bezocht? Nee dus!

  Zoals ik mw. de Wit vier jaar geleden heb voorgehouden om te proberen nieuwe faculteiten naar Heerlen te halen – onder Maastrichts bestuur – en zo de universiteit te vergroten en te spreiden over meer dan alleen Maastricht, zo heeft Maarten onlangs dit verhaal voortgezet en gepleit voor een uitbreiding in Heerlen van de economische faculteit van Maastricht.

  Maar de Wit kan niet wat ze allemaal beloofd, ze heeft geen ruggegraat en geen kwaliteit in huis. Kijk naar Aken en de enorme investeringen in twee nieuwe campussen; dacht je nou werkelijk dat die Duitsers het geld over de balk gooien? In een toekomstige wereld gaat het om nieuwe ontwikkelingen en dat kan alleen via nieuwe kennis en betere universiteiten.

  De reputatie universiteitsstad te zijn, is de enige kans voor Heerlen qua werkgelegenheid. Geld rondpompen via “cultuur” is een gebrek aan intelligentie en daadkracht. “Links” denken is jezelf uit de weg gaan, de weg van de minste weerstand, een soort gewauwel in de marge. Bovendien faculteiten scheppen enorm veel blijvende werkgelegenheid, naar schatting op termijn minstens tienduizend – 10.000 – hoogwaardige banen.

  Dus hou op met je “linkse” verhaal over “verheffing” en het minder belangrijk maken van de economische spin-off. Omdat het economisch gewin van “cultuur” niet met harde cijfers te staven is – net als de verkapte werkgelegenheid van de “Melkert-banen” – wordt er gesproken over het “cultureren” van de gemiddelde mens, whatever that may be!

  Dat de “linkse” politiek in hoofdzaak verantwoordelijk is geweest voor de verloedering van het onderwijs, is evident aangetoond. De mythe van de “creatieve economie” is een soortgelijke ontwikkeling; iedereen praat elkaar maar na en niemand leest en ontleedt wat Florida werkelijk aan drogredenen bij elkaar geschreven heeft.

  Waar zou de economie nou beter mee gediend zijn, de “flikkendag” met 70.000 bezoekers van buiten de stad,of Cultura Nova met 30.000 bezoekers uit steeds hetzelfde kliekje. Ga eens na wat
  Signe (c.q. Kus) per jaar kost en reken eens uit wat het voor de stad oplevert? Is dat “creatieve” duurzame werkgelegenheid, of is dat politiek clientelisme?

  Ik verheug me op je weerwoord.

  L.J. Arets

 8. stiffie Says:

  Meneer Arets, u bent er weer.. maar u bent nog niet beter nietwaar??

 9. L.J. Arets Says:

  Stiffie,

  als je als SP`er inhoudelijk niets te berde brengt, kun je beter je mond houden. Kijk liever naar het gebrek aan resultaten van jullie “super wethouder” en al de kansen die ze gemist heeft! De cijfers spreken voor zichzelf en zullen wegens gebrek aan “inhoud” blijven spreken.

  Mijn “aandoening” is een aangeboren “non-conformisme”, daar kun je niet van genezen, daar wordt mijn geweten alleen maar beter van!

 10. L.J. Arets Says:

  Ron en Maarten,

  twee citaten van Gerrit Komrij wil ik jullie in het kader van mijn standpunten over de “creatieve economie” en de bestedingen door het bestuur van Heerlen in die sector, niet onthouden:

  uit “Geld en idealen” in NRC 1.7.`10,

  “Is het een residu van oude tijden? Dat kunst de mens optilt, als het ware? Dat kunst het zout in de pap zou zijn, de zalf voor de ziel, het zuurdesem van de maatschappij? Ja, dat kunst de pap zelve zou zijn, de ziel?
  Er moet een alibi zijn.
  Ik neem aan dat hoofden collecties in zoiets geloven. En dat de weinige hersens van politici en andere subsidiegevers ook aan een beetje daarvan geloven. Ik bewonder ze.
  Ik bewonder ze vooral omdat ze 24 uur per etmaal in het reine moeten zien te komen met die andere, allesbeheersende drijfveer van de kunstwereld, het geld.
  (…)
  Wat de topkunstenaars voornamelijk bezielt is de jacht op fortuinen. Een concept van drie knikkers en twee luciferhoutjes dat 10 miljoen moet opbrengen is geen uitzondering.
  De echte kunstwereld is een wereld van vrije jongens. Van boeven. Kunst is er niet voor de maatschappij, kunst is er voor die jongens.”

  uit “De herhaalbaarheid van ideetjes” in NRC 8.7.`10,

  “Het verhaaltje wordt belangrijker dan het kunstwerk. Het pad voor die verhaaltjes werd decennialang met grote ijver geplaveid. Van het postmodernisme bleef hangen dat alles kunst is. Van de artistieke linksigheid bleef hangen dat iedereen kunstenaar is. Die zotte mix vormt de basis voor de zweverige hooggestemdheden waarmee veel kunstuitingen nu worden begeleid. Je hebt een paar originele kunstenaars. De rest bootst na en vormt op z`n best een soort humus. Er zat voor de praatjesmakers niets anders op dan originaliteit te devalueren. Begrippen als epigonisme en plagiaat hebben ze koudweg met de vuilisman meegegeven. Epiwat?”
  (…)
  Het schilderen is wel afgeschaft, maar het epigonisme niet. Je mag het er alleen niet meer over hebben. Praatjesmakers hebben u ingeprent dat het een hol begrip is. Plagiaat is juist ontregelend en geheel nieuw.”

  Het moge duidelijk zijn dat ik me volledig in zijn woorden kan vinden.

  Ron, heb je de bezoekersaantallen inmiddels gecontroleerd, je blijft zo stil?

  L.J. Arets.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste L.J.,

   Wat mij betreft is de ‘creatieve economie’ (als uitwas van de ‘creatieve industrie’) iets anders dan kunst en cultuur.

   De creatieve economie is een tak van sport waar onder andere mode-ontwerpers, website-bouwers en copy-writers zich mee bezighouden. Ze worden niet gesubsidieerd en voorzien zelf in hun inkomen.

   Dit is iets anders dan kunstenaars die subsidie moeten ontvangen omdat hun kunst in het normale economisch verkeer geen, of weinig, waarde lijkt te hebben.

 11. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  ondanks je kritiek op Richard Florida geef je blijk van het feit dat je de problematiek, niet helemaal doorziet. Laat ik mijn standpunt nader toelichten.

  Direct in het begin van “The Rise of the Creative Class” (2002) definieert Florida de mensen die hij beschouwt als de “Creative Class”:

  “The Super Creative Core of this new class includes scientists and engineers, university professors, poets and novelists, artists, entertainers, actors, designers and architects, as well as the thought leadership of mondern society: nonfiction writers, editors, cultural figures, think-tank researchers, analysts and other opinion-makers. Whether they are software programmers or engineers, architects or filmmakers, they fully engage in the creative process. (…)
  Beyond this core group, the Creative Class also includes “creative professionals” who work in a wide range of knowledge-intensive industries such as high-tech sectors, financial services, the legal and health care professionals, and business management. These people engage in creative problem solving, drawing on complex bodies of knowledge to solve specific problems. Doing so typically requires a high degree of formal education and thus a high level of human capital.”
  (p. 69)

  Het gaat Florida eigenlijk om iets anders. Dat geeft hij aan op pagina 13:

  “While the no-collar workplace certainly appears more casual than the old, it replaces traditional hierarchical systems of control with new forms of self-management, peer recognition and pressure and intrinsic forms of motivation, which I call soft control.”

  Hij streeft naar een minder strakke organisatie in de ondernemingen om te komen tot het oude principe van Schumpeter (op pagina 33 en 34):

  “Small wonder that the creative ethos marks a strong departure from the conformist ethos of the past. Creative work in fact is often downright subversive, since its disrupts existing patterns of thought and life. It can feel subversive and unsettling even to the creator. One famous definition of creativity is “the process of destroying one`s gestalt in favor of a better one”. And to the economist Joseph Schumpeter, the “perennial gale of creative destruction” was the very essence of capitalisme:

  in capatalist reality as distinguished from its textbook picture, it is not
  [price] competition which counts but the competition from the new
  commodity, the new technology, the new source of supply, the new
  type of organization … competition which commands a decisive cost or
  quality advantage and which strikes not at the margins of the profits
  and the outputs of the existing firms but at their foundations and their
  very lives. ( Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, p. 84)

  Dit citaat uit Schumpeter geeft aan dat we te maken hebben met “oude wijn in nieuwe zakken”. Florida geeft ons niets nieuws, hij citeert anderen op geraffineerdere wijze en plakt veel citaten van diverse economen aan elkaar.

  Een ander sleutelcitaat:

  “Peter Drucker, who outlined the rise of the “knowledge economy”, has been the most noted exponent of this view: “The basic economic resources – “the means of production”, to use the economist`s term is no longer capital, nor natural resourses … nor “labor”. It is and will be knowledge”, wrote the always-prescient Drucker.
  Yet I see creativity – the creation of useful new forms out of that knowledge – as the key driver. In my formulation, “knowledge” and “information” are the tools and materials of creativity. “Innovation”, whether in the form of a new technological artifact or a new business model or method, is its product.” (p. 44)

  In “The Flight of the Creative Class” (2007) komt de aap uit de mouw.

  “Students are a leading indicator of global talent flows. The countries and regions that attracts them not only have a leg up in keeping them around to fill critical positions, but also in attracting other pools of foreign talent – sientists, researchers, inventors, and entrepeneurs.” (p. 11)

  en op pagina 243,

  “The creative economy is the Schumpeterian growth engine of our age, (…).”

  Het motto van Florida wordt aangegeven in zijn agenda op pagina 245:

  “To succeed and to prosper in the creative age, the United States and other nations and regions around the world will need to make the transition from industrial to creative societies by investing in their people, building up their creative capital, and remaining open, tolerant societies. This is not just in their individual intrest. The creative age holds out the promise to harness the talents and reward the energies of a far greater number of human beings and for the first time to connect economic and human development”

  Zijn agenda behelst niet minder dan een sociale revolutie en stelt in wezen de vraag: hoe gaan we met elkaar om in deze wereld?
  In de kern is dat echter geen economische vraag maar een ethische en die is al eerder gesteld door de vader van de ethiek; Socrates!

  Nu de hamvraag; wordt Florida goed begrepen?

  Met bovenstaande citaten geef ik aan dat mijn verstaan van zijn werk niets nieuws onder de zon oplevert. Hij heeft het gewoon over economische INNOVATIE, in navolging van Schumpeter.

  In Nederland was Job Cohen er als de kippen bij, om Florida naar Amsterdam te halen bij de opening van de conferentie “Creativity and the city” op 25 en 26 september 2003 in de Westergasfabriek. In zijn openingsspeech wees Cohen op de herontwikkeling van deze oude industriele locatie als voorbeeld van een “creatief ecosysteem”.

  En Florida haalde uiteraard volop de pers door te stellen dat de aanwezigheid van veel seks, drugs en homo`s in Amsterdam, de stad een concurrentie voordeel geeft in het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Het kan verkeren, nietwaar?

  Omdat men binnen de “linkse kerk” elkaar als papegaaien napraat – en mekaar ondertussen de lekkere baantjes toeschuift – blijkt de vermeende theorie van Florida plotseling “gefundenes Fressen”.

  Al die academici houden niet van lezen, zeker niet in een vreemde taal. Opeens opende zich een volstrekt nieuwe sector om nieuwe vrienden voor het leven – lees stemmen (!) – te ronselen. En dat is precies wat er in ons land gebeurt. Het zou interessant zijn sinds 2004 de investeringen in de culturele- c.q. kunstsector te verzamelen. Economisch levert het alleen maar gesubsidieerde banen op, een vorm van “creatief politiek bedrijven”; slechts “kunstbanen” a la Melkert!

  Een socialistische variant van “brood en spelen”, waarbij de staat – net zoals bij de Romeinen – het “spel” organiseert en betaalt. Bij gebrek aan intelligentie en creativiteit gooit men veel geld over de balk en verlochenen de sociale partijen hun eigen achterban met “nepbaantjes” voor de eigen kliek.

  Het bekt toch zo lekker om deel uit te maken van de “creatieve industrie of economie”. Je ziet hun vermeende “eigenwaarde” met sprongen stijgen en er wordt driftig verwezen naar het aloude socialistische principe van “volksverheffing”, dat door PvdA-premier Kok bij het vuil is gezet omdat hij als neo-liberaal koos voor de “derde weg” van Blair c.s.. Middels diverse dikbetaalde commissariaten werd hij door de multinationals voor zijn kiezersbedrog gecompenseerd, immers geld stinkt niet, dat weten de socialisten maar al te goed.

  Maar het volk verheffen is noeste arbeid en betekent gewoon beter onderwijs en voldoende werkgelegenheid! Het onderwijs is uiteraard primordiaal en constituerend aan de werkgelegenheid.

  En beter onderwijs in Heerlen – door nieuwe faculteiten op te richten in onze stad onder de paraplu van de universiteit van Maastricht – levert op termijn meer dan 10.000 hoogwaardige banen op.

  Maar begrijpend lezen moet geleerd worden en dat is niet iedereen gegeven. Florida verstopt een aloude boodschap en de “linkse kerk” is er helemaal ingetuind.

  De hoofdopgave van de “politiek” is de mensen in de samenleving “beter” te maken, leert ons Socrates. Dat begint met opvoeding en onderwijs. Is dat in een maatschappij adequaat verzorgd dan volgt de “sociale creatieve revolutie” van Florida, als vanzelf.

  Een slimmerik zal nu betogen waar in een vergrijzende samenleving al die studenten vandaan moeten komen. Heel simpel: – thans en later – uit de zich economisch heel snel ontwikkelende delen van de wereld. In Indie en China is inmiddels een middenklasse ontstaan, van zo`n 650 miljoen mensen. De ouders in die wereld willen maar een ding voor hun kinderen; de opleiding die ze zelf nooit genoten hebben.

  En al die kinderen kunnen niet allemaal naar de Angelsaksische top-universiteiten, die laten alleen de absolute uitblinkers toe of de verwende “Nachwuchs” van de “happy few”.

  In plaats van huizen te slopen, hebben we op die Angelsaksische landen een extra sterke pullfactor als regio: we hebben voldoende woongelegenheid voor buitenlandse studenten tegen een zeer scherpe prijs in de aanbieding. De kapitaalvernietiging van de sloop kunnen we dus vermijden.

  Als we al dat geld, dat over de balk wordt gegooid in de culturele sector, investeren in academisch onderwijs dan kunnen we de opleidingen verbeteren en tevens betaalbaar houden voor onze eigen kinderen en daarmee tevens voor de buitenlandse studenten. Noem dat maar eens geen “volksverheffing”.

  “Creativiteit” begint bij uitstekend onderwijs en nergens anders. De meeste lezers van Florida maken de omissie dat ze er vanuit gaan dat er voldoende “creativiteit” onder de mensen aanwezig is. Niet dus, want dan zouden er geen economische schommelingen bestaan en was de “creatieve destructie” van Schumpeter een permanent onderdeel van de economische werkelijkheid.

  “Doing so typically requires a high degree of formal education and thus a high level of human capital” zegt Florida.

  Logisch toch, voor niets gaat de zon op. Wil je wat worden, dan zal er hard gestudeerd moeten worden.

  Heerlen, doe er je voordeel mee!

  L.J. Arets

  [niet gecollationeerd]

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste L.J.,

   Zoals ik ook al aangeef in mijn stuk over Heerlen en de creatieve Klasse ( http://bit.ly/3pEeiE ) wordt de fout om Creatieve Klassen en Creatieve Industrie (dan wel Creatieve Sector) aan elkaar gelijk te stellen vaker gemaakt. Zo ook in de beleidsstukken van de gemeente.

   Binnen Florida’s concept van de Creatieve Klasse vallen zo’n beetje alle beroepen op MBO+ niveau. Ik behoor tot de Creatieve Klasse van Florida, mijn moeder behoorde, als verpleegkundige, tot deze groep etc.

   Echter, ik behoor niet tot de Creatieve Sector. Om daar toe te behoren dien je een ‘creatief” beroep te hebben, waarbij je ‘consumptiegoed’ maakt. Mode ontwerpers, copy-writers, industrieel ontwerpers, website ontwerpers (althans de voorkant niet de programmeurs die de achterkant maken) behoren wel tot de Creatieve Sector. En zij verdienen daar ook ONGESUBSIDIEERD hun brood mee.

   Let wel KUNSTENAARS maken KUNST en kunst is, in principe, geen consumptie goed.

   Kortom Creatieve KlasseCreatieve IndustrieKunst sector

   Betreffende de UM en Heerlen, zoals je in het Zondagsnieuws hebt kunnen lezen wordt daar werk van gemaakt

 12. Ron Says:

  Dag heer Arets,

  Mbt cultuur: zoek eens uit wie er een brede discussie wil over de financiering van cultuur en de bijbehorende onderbouwing ervan? Zoek dat gewoon eens uit. Kijk ook eens naar de cultuur-standpunten van de verschillende partijen.
  Altijd maar hetzelfde liedje wordt langzamerhand wel erg doorzichtig. De SP kan niets goed doen. Als het regen, zullen SP’ers wel de regendans gedaan hebben.

  Als dat ‘non-conformisme’ heet, dan constateer ik dat die houding in elk geval ontbrak toen de vrienden van het CDA regeerden. Aangeboren is die ‘afwijking’ (zo noem je het zelf) in elk geval niet.

  In het kort gezegd: creatievelingen kunnen een maatschappij extra waarde geven, maar ook zij dienen te laten zien hoe dat zich verhoudt tot de uitgaven.

 13. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  je zegt terecht dat Florida onder de creatieve klasse praktisch alle beroepsgroepen van de economie opsomt. Dat hij in de creatieve sector een onderscheid maakt tussen koplopers en een groep “beyond” geef ik met mijn citaten duidelijk aan. Dat hij creativiteit verlangt van onder andere bankiers en managers betekent dat hij het in wezen verkapt over de hele beroepsbevolking heeft. Hij wil immers een sociale revolutie in de gezagsverhoudingen op de werkvloer.

  Dat de gemeente Heerlen in beleidstukken – b.v. rond het Glaspaleis – expliciet naar Florida en zijn “creatieve economie” verwijst als dragende grond voor subsidiering, zul je ook wel hebben gezien. Conclusie: met Florida worden gigantische subsidies gedekt die niets bijdragen aan pure economische ontwikkeling. Dat is mijn grote bezwaar!

  Florida wordt als drogreden gebruikt om het geld maar te spenderen aan gesubsidieerde baantjes, binnen de eigen “kunstzinnige” achterban.
  De Melkert-banen waren verkapte vorm van werkverschaffing – ze zijn er nog steeds – op het salarisniveau van net iets boven het minimumloon. In de culturele sector worden echter de zakken gevuld op een veel hoger salarisniveau!

  De gigantische bedragen die Heerlen jaarlijks spendeert aan die onzin,
  zou dus veel nuttiger geinvesteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld aan academische faculteiten.

  Waar ik op wil wijzen is dat Florida niets nieuws presenteert. Hij vertaald een oude maar valide economische theorie van Schumpeter naar zijn eigen verhaal. Het gaat gewoon over de broodnodige economische innovatie. En innovatie in de economie krijg je niet met grote subsidies aan culturele instellingen die het amateuristische huisvlijt nauwelijks ontstijgen. Dat is mijn punt!

  De agenda van Lissabon – een groter percentage afstuderenden in de academische sector – het bevorderen van de zogenaamde “kenniseconomie” is hoogst noodzakelijk, immers kennis of “knowledge” zoals het citaat van Drucker aangeeft is belangrijker dan kapitaal. De concurrentie met de ontwikkelingslanden wordt nu nog gevoerd met lage lonen en pure spierkracht, maar in de toekomst bij toenemende ontwikkeling – kijk eens hoe snel China en India zich ontwikkelen – met pure intelligentie.

  En “intelligentie” breng je niet voort door dichters en journalisten te laten lanterfanten, maar door er voor te zorgen dat het onderwijssysteem zo adequaat mogelijk functioneert. Ons land spendeert relatief veel te weinig op dat gebied, in vergelijking met andere belangrijke landen.

  Dat kun je dus allemaal terugvinden in Florida – het staat er expliciet – en dus is het belangrijk niet de journalistieke recensies te lezen maar de boeken zelf.

  Dus het pleidooi van Florida om te investeren in “human capital” zal iedereen onderschrijven, echter de wijze waarop dat gebeurt is water naar de zee dragen.

  Tot slot, mijn voorstel om faculteiten naar Heerlen te halen is al jaren oud. In plaats van cultuur te subsidieren had Heerlen al werkende collegezalen kunnen hebben in het voormalige CBS gebouw. Nu heeft men slechts een inleidend gesprek met Ritzen gehad en moeten we maar afwachten of het wat wordt.

  @ Ron,

  als je inhoudelijk niet in discussie wilt – misschien kun je het wel niet wegens gebrek aan voldoende gegevens, want waar blijft immers je correctie op de culturele bezoekersaantallen ? – dan reageer je maar in die typische SP-stijl. Jij en Stiffie kunnen elkaar de hand geven.

  Kom met argumenten. In het stuk heb ik de SP niet genoemd, maar kennelijk voel je je wel aangesproken. Dat er in Heerlen niemand een brede inhoudelijke discussie wil over de subsidies aan de culturele sector is evident. De regerende partijen zullen zichzelf nooit voor Joker zetten, nietwaar? Dus moddert men maar door.

  Dat ik mij – elders – in gemoede afvraag waarom de SP de bestedingen van de PvdA in “cultuur” volop steunt, heb ik omschreven als kiezersbedrog en het verlochenen van de eigen achterban. Gezien de povere economische situatie van die achterban, zou men eerder moeten investeren in de volkswijken en zich moeten inzetten voor beter onderwijs en structurele werkgelegenheid!

  In de politiek heb ik geen voorkeur – ook niet voor het CDA – ik neem ze allemaal de maat. Kijk maar eens op het blog van Karel, wat ik allemaal over het CDA gezegd heb. Zij hebben terecht de kous op de kop gekregen, mede omdat de “corruptie” nog steeds welig tiert in die partij.
  Wat te denken van de Sinterklaasaffaire, de val van het GS lid Vrehen, burgemeester Leers die een onderzoek naar zijn integriteit via vriendjes naar zijn hand zet en niet te vergeten Gresel. Zoveel schandalen in een verkiezingsperiode maakt mensen eindelijk eens wakker.

  Dat je mijn standpunt deelt dat de culturele sector verantwoording moet afleggen ten opzichte van de subsidiering is een pluspunt. Daarom wijs ik juist op de cijfers van de bezoekers aan de bibliotheek. Als je die bij je prestaties telt dan sta je niet erg sterk. Dan ben je de bezoekersaantallen aan het verbloemen. Dat is pure misleiding om de subsidiekraan open te houden!

  Het wachten is op een nieuwe inhoudelijke discussie in onze stad over de noodzakelijkheid van het Maankwartier. Eens kijken wat men daar te berde zal brengen.

  L.J. Arets

  PS: in het vorige stukje moet “Indie” natuurlijk India zijn, waarvan akte.

  [niet gecollationeerd]

 14. dota2hack.org Says:

  Hi there Your current site runs up seriously slow to me, I not really know
  who’s problem is that on the other hand twitter and facebook starts up
  really fast. However thanks for submitting
  impressive blog post. I’m assuming it really has been necessary to a
  lot of people . This is undoubtedly wonderful what you actually have done on this
  site and would like to check out more awesome content from you.
  Right after looking at your article, I have book marked your
  web site.

 15. Syreeta Says:

  Hi Your site loads up honestly slow for me,
  I don’t know who’s issue is that but wikipedia starts up fairly
  immediate. Anyway, Thank you for publishing such
  type of great articles. I’m sure this has already been totally helpful to individual who actually click
  here. I personally have to tell you that you actually have done
  wonderful work with this and additionally expect to find even more amazing stuff through you.
  To get additional knowledge from articles which
  you publish, I’ve saved to bookmarks this page.

 16. Catherine Says:

  Hello Twitter works perfectly in my situation yet your site is loading steadily which went on just about a few minutes to actually
  load up, I’m not sure if it’s my problem or perhaps your site problem.
  Around the other hand thank you for writing superb articles.
  I’m sure it really has already been extremely useful to
  individual who seem to click here. I am hoping I will be
  able to get further amazing information and I also should compliment your site simply by telling
  you’ve done wonderful writing. I ‘ve got you saved to my bookmarks to
  check blog you post.

 17. gta5psvita.com Says:

  Hey there Yahoo performs good to me however your web site is starting slowly which went on approximately a minute to actually load up, I don’t know
  whether it’s my very own problem or maybe web site problem.
  However , thanks for putting up splendid article.
  Everybody who stumbled on this great site really should have found this article really handy.
  I personally ought to state that you have done excellent work with this and hope to find much more
  great things through you. To obtain more knowledge through articles which
  you write-up, I actually have saved to my bookmarks this website.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: