Aken het beloofde land? (Met belangrijke UPDATE)

Vanuit Heerlen wordt vaak naar Aken gekeken als een plek waar de economische toekomst voor onze regio ligt. Ideeën dat in Aken de banen, met namen voor hoogopgeleiden, voor het oprapen liggen en dat het voor iemand die hier woont, dan wel zich hier vestigt, gemakkelijk is om in Aken een baan te vinden zijn niet vreemd. Ook ik maak mij wel eens schuldig aan dit denken.

Om vast te stellen of dit wel terecht is dienen we ons te wenden tot statistische informatie. Idealitair zouden we kijken naar het aantal Heerlenaren, helaas zijn deze gegevens niet voorhanden. We zullen dus gegevens over de arbeidsmarkt in Aken en Heerlen dienen te vergelijken.
Voor stad Aken zijn de meest gedetailleerde gegevens te vinden in Statistisches Jahrbuch der Stadt Aachen für die Jahre 2006 und 2007. Voor Heerlen zullen de gegevens uit het zelfde jaar betrokken worden uit Statline, de Parkstad Monitor en Fact Sheet Bedrijvigheid en werkgelegenheid in Heerlen gegroeid. Alle gegevens hebben betrekking op 2007, tenzij anders vermeld, deze gegevens zijn dus pre-crisis. Alvorens te kijken naar de arbeidsmarkt kijken we eerst naar enkele algemene demografische gegevens.

Algemene Demografische informatie

Aken Heerlen Parkstad
Aantal inwoners 250.667 90.540 244.850
Vrouwelijk % 49,2 % 50,9 % 50,8 %
Inkomen per hoofd v.d. bevolking € 20.677 € 17.476 € 17.880

Qua populatie grote zijn Parkstad en Aken min of meer gelijk. Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt in Aken 15,6 % hoger dan in de Parkstad en 18,3 % hoger dan in Heerlen.

In de grafiek van de bevolkingsopbouw naar leeftijd vallen een aantal zaken op. Aken heeft een hoger aantal jongeren (15-25 jaar), waarschijnlijk hangt dit samen met de aanwezigheid van de RWTH. Daarnaast is het percentage 25-45 jarige beduidend hoger dan aan deze kant van de grens, terwijl het percentage 45-65 jarige beduidend lager ligt. Alle drie tekenen dat in Aken de ontgroening en vergrijzing niet het niveau heeft van onze regio, indien hier al spraken van is (hiervoor moeten worden gekeken naar meer jarige ontwikkelingen). Het lagere aantal 0-15 jarige kan een onbeduidende anomaliteit zijn, echter dit zou ook beschouwd moeten worden over langjarige gegevens.

Beroepsbevolking

Update: Mijn interpretatie over het verschil Arbeitslose en Arbeitsuchend blijkt onjuist. De correcte gegevens zijn nu opgenomen in de tabel (in rood) met de oorspronkelijke gegevens tussen haakjes . De correcte interpretatie staat onderaan dit stuk weer gegeven

Aken Heerlen1 Parkstad1,2
Beroepsbevolking3 120.569 (128.989) 37.200 101.500
Werkzaam 107.1164 33.700 93.400
Hoogopgeleid 16.448 8.500 20.700
Hoogopgeleid % 15,4 % 25,0 % 22,2 %
Werkeloos 13.453 (21.8735) 3.500 8.100
Werkeloos % 11,2 % (17,0 %) 9,4 % 8,0 %
Vacatures 2.649 . 1.800 (2006)6 

2.100 (2008)

Aantal werklozen/vacature 5,08 (8,26) . 4,50 

3,86

1 Het betreft hier gegevens uit het blok 2005/2007, dit heeft echter met name betrekking op details niveau, zoals onderwijsniveau ed.
2 Onderbanken ontbreekt voor enkele van deze gegevens in Statline
3 Het CBS hanteert als maatstaaf 12 uur per week willen en kunnen werken (of een baan hebben van minimaal 12 uur) in Duitsland wordt 15 uur als maatstaaf gebruikt
4 Er is hier uitgegaan van het aantal Sozialversicherungspflichtig beschaftigte
5 Er wordt in de statistieken over Aken een onderscheidgemaakt tussen Arbeitsuchende en Arbeitlose; Arbeitlose zijn, naar mijn interpretatie, Arbeitsuchende met een arbeidsvelden. Hier is de Arbeitsuchende gebruikt aangezien dit dichter bij de Nederlandse definitie van werklozen ligt Zie onder voor de correcte interpretatie
6 Gegevens over 2007 ontbreken

Ondanks het kleine verschil tussen het aantal bewoners in de Parkstad en Aken (Aken heeft slechts 2,3% meer inwoners dan de Parkstad) is de beroepsbevolking in Aken bijna een kwart hoger. Opvallend is dat het aantal hoogopgeleiden (Hochschul-/Fachhochschulabschluss in Duitsland en HBO/WO in Nederland) in Aken flink lager is dan in Heerlen en de Parkstad. Daarnaast valt het hogere percentage werkenloze tegen een lager aantal vacatures in Aken op. (door de correctie is dit verschil nu wel drastisch minder!)

Percentage werkzame per sector

Gegevens van Parkstad onbekend

Aken Heerlen
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 0,32 0 Landbouw
Produzierendes Gewerbe 

davon

18,73 19 Productie 

Waarvan

Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 0 Delfstofwinning
Verarbeitendes Gewerbe 15,57 16 Industrie
Energie und Wasserversorgung . 0 Nutsbedrijven
Baugewerbe 2,70 3 Bouwnijverheid
Dienstleistungsbereiche insgesamt 

davon entfiel auf

80,92 81 Services
Handel, Gastgewerbe und Verkehr 

davon

20,37 20 Handel, gastvrijheid en vervoer
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 14,86 14 Handel
Gastgewerbe 2,26 2 Horeca
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3,24 4 Transport
Sonstige Dienstleistungen 

Davon

60,55 61 Andere diensten
Kredit- und Versicherungsgewerbe 4,06 8 Financieel
Grundstücks- und Wohnungswesenwesen, Vermietung beweglicher Sachen usw. 21,25
Öffentliche Verwaltung u.ä. 6,65 12 Overheid
Öffentliche und private Dienstleistungen (Erziehung und Unterricht; Gesundheits-,Veterinär- und Sozialwesen; Erbringung sonstiger öffentlicher und persönlicher                            Dienstleistungen; Private Haushalte) 28,60
10 Zakelijke diensten
8 Onderwijs
20 Zorg
3 Overige diensten

In grote lijnen lijkt er weinig verschil te zitten tussen het percentage werknemers per sector.

Is Aken het beloofde land?

Aken lijkt zelf te kampen met hoge werkeloosheid en met een laagopgeleide bevolking. Problemen die Heerlen en de Parkstad ook kent. Aken lijkt momenteel weinig nieuwe werkgelegenheid te bieden voor de bevolking uit onze regio.

Echter er liggen zeker kansen. Dit jaar is een begin gemaakt met de nieuwe campussen van de RWTH-Aachen. Hiermee is in het totaal een investering gemoeid van € 2 miljard en op termijn zullen er 20.000 nieuwe banen gecreëerd worden.

Ook hebben we al een goede en belangrijke economische band met Aken. Van alle consumenten buiten onze eigen regio besteden Akense consumenten hier het meest aan niet dagelijkse artikelen, 79,6 miljoen van de totale 231,5 miljoen. Consumenten uit de regio Heerlen besteden zelf 53 miljoen in de regio Aken aan niet dagelijkse artikelen. Betere openbaarvervoersverbindingen kunnen het verkeer van personen en zo ook het economisch verkeer verder doen toenemen.

UPDATE: Vanaf de LinkedIn groep Heerlen kwam de volgende uitleg over het verschil tussen Arbeitslose en Arbeitsuchende door Egon Vanwersch (EURES Advisor at Federal Employment Agency Aachen)

“Er is per definitie een groot verschil tussen werkzoekende en werkloze mensen (in Duitsland):

Volgens het SGB III (Sociaal Wetboek 3) is de definitie van werkeloosheid:
“Arbeitslose sind nach § 16 Abs. 2 SGB III Personen, die wie beim Anspruch auf Arbeitslosengeld
vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder weniger als 15
Stunden pro Woche arbeiten,
eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und
dabei den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen und
sich bei einer Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben.”

Volgens datzelfde wetboek is de definitie van werkzoekend:
“Arbeitsuchende sind nach § 15 SGB III Personen, die eine Beschäftigung als Arbeitnehmer
suchen. Dabei ist der Begriff weiter gefasst als der des Arbeitslosen und enthält zusätzlich zu
den arbeitslosen Arbeitsuchenden auch die nicht arbeitslosen Arbeitsuchenden. Das sind die
Personen, die eine Beschäftigung suchen, auch wenn sie bereits eine Beschäftigung oder
eine selbständige Tätigkeit ausüben oder sich in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme
befinden.”

Je kunt het verschil tussen werkzoekende en werkloze mensen het beste zo interpreteren: als werkloze in de bovenstaande definitie ben je in ieder geval verplicht werkzoekend (anders krijg je geen WW). Je kunt echter ook werkzoekend zijn als je in een baan bent, zonder dat er ontslag dreigt, bijv. als je van baan wil veranderen en derhalve een nieuwe baan zoekt. Dan kun je je bij ons als werkzoekende laten registreren en wij zoeken dan voor jou een nieuwe baan (ofschoon je niet werkeloos bent).

Ik hoop dat het niet te gecompliceerd was wat ik geprobeerd heb hierboven uit te leggen. Indien ja, neem dan graag met mij contact op. Als EURES-consulent is het o. a. mijn taak de mensen aan weerskanten van de grens over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en sociale verzekeringssystemen voor te lichten.

 

Hartelijke groeten uit Aken, Egon”

Bijlage; Berekende velden

Inkomen per hoofd v.d. bevolking Heerlen
Bron:                CBS Statline; Gemiddeld inkomen van personen naar kenmerken en naar regio
Berekening:      (Aantal personen Met inkomen, incl. studenten * Gemiddeld persoonlijk inkomen)/Aantal inwoners [andere bron tabel]
Getallen:           (69.400 * 22.800) / 90.540

Inkomen per hoofd v.d. bevolking Parkstad
Bron:                CBS Statline; Gemiddeld inkomen van personen naar kenmerken en naar regio
Berekening:      (Aantal personen Met inkomen, incl. studenten * Gemiddeld persoonlijk inkomen) per gemeente/Aantal inwoners totaal [andere bron tabel]
Getallen:           (22.800 * 22.500 + 69.400 * 22.800 + 37.400 * 22.200 + 29.500 * 24.000 + 12.000 * 26.900 + 6.200 * 24.200 + 9.800 * 27.700) / 244.850

Beroepsbevolking Aken
Bron:                Statistisches Jahrbuch der Stadt Aachen für die Jahre 2006 und 2007
Berekening:      Sozialversicherungspflichtig beschaftigte  + Arbeitslose
Getallen:           107.116 + 13.453

Aantal werkzoekende/vacature Aken
Bron:                Statistisches Jahrbuch der Stadt Aachen für die Jahre 2006 und 2007
Berekening:      Arbeitsuchende / Stellenangebote
Getallen:           21.873 / 2.649

Aantal werkzoekende/vacature Parkstad
Bron:                CBS Statline; Vacatures; naar regio, sbi, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding
Berekening:      Werkeloos (2007) / Totaal aantal vacatures (2006)
Werkeloos (2007) / Totaal aantal vacatures (2008)
Getallen:           8.100 / 1.800
8.100 / 2.100

Advertenties

Tags:

Eén reactie to “Aken het beloofde land? (Met belangrijke UPDATE)”

  1. Tweets that mention Aken het beloofde land? « Maarten van Wesel's Blog -- Topsy.com Says:

    […] This post was mentioned on Twitter by Ron Meyer, Maarten van Wesel. Maarten van Wesel said: Nieuwe Blogpost "Aken het beloofde land?" Ligt de toekomst van de parkstad in Aken? http://bit.ly/df9IQW […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: