‘Aandacht voor Bevolkingskrimp’ mailen met de, toen nog, toekomstige coalitie

Van: Rutte M.
Verzonden: maandag 16 augustus 2010 10:22
Aan: Wesel M (van) (UB)
CC: Pleyte A.C.
Onderwerp: RE: Aandacht voor Bevolkingskrimp

Geachte heer,

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw (kopie)bericht van 16 augustus jl. o.a. aan de informateur.

Met vriendelijke groet,

Mark Rutte.


Van: Wesel M (van) (UB)
Verzonden: maandag 16 augustus 2010 9:12
Aan: ‘opstelten i.; Rutte M.; Verhagen M.; Wilders G.
Onderwerp: Aandacht voor Bevolkingskrimp 

Geachte heren Mr. Opstelten, Rutte, Verhagen en Wilders,

Graag wil ik, tijdens deze drukke periode van coalitie vorming, uw aandacht vragen voor het spanningsveld tussen krimpende bevolking aan de ‘randen’ van Nederland en een groeiende bevolking in de Randstad.

Reeds vorig jaar prognoseerde CBS dat de bevolking in een kwart van de Nederlandse gemeente met 2,5 % af zal nemen in de komende 30 jaar. Dat terwijl de bevolking van de Randstad in dezelfde met 1,25 miljoen zal toenemen.

De echt sterk krimpende gemeentes lopen de kans deels te verworden tot spooksteden, omdat de kosten voor het slopen van hele woonwijken niet op te brengen is. De Randstad zal steeds verder dicht slippen, de wegen staan straks muurvast, de grond wordt onbetaalbaar en iedereen leeft op elkaars lip.

Bevolkingskrimp kent een tweetal oorzaken; een negatief geboorteoverschot en een negatief migratiesaldo. Aan een negatief geboorteoverschot kan weinig direct gedaan worden. Indien we de krimp willen remmen dienen we ons te concentreren op de tweede oorzaak, een negatief migratiesaldo.

Vanuit de Parkstad trekken meer jongeren, en met name hoogopgeleide jongeren, naar de Randstad dan er terugkomen. De reden hiervoor is veelal dat er meer werkgelegenheid in de Randstad is. De rijksoverheid is hier debet aan, graag concentreert zij zoveel mogelijk diensten in de Randstad. Niet alleen creëert dit direct werkgelegenheid, maar het zuigt ook andere bedrijven aan, onder andere door de enorme concentratie kenniswerkers. Diezelfde rijksoverheid zou er nu juist voor moeten kiezen om diensten te verplaatsen naar de gemeentes die het sterkst gaan krimpen. Door in de krimpsteden werkgelegenheid te creëren zal er minder behoefte ontstaan om naar de Randstad te emigreren. Ook andere bedrijven zullen hierdoor niet vanzelfsprekend meer voor de Randstad kiezen.

Ik hoop dat U tijdens de coalitie onderhandelingen dit schrijven ter harte neemt en het coalitieakkoord het aanpakken van bevolkingskrimp meeneemt.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Maarten van Wesel

“Er komt in het ruimtelijke ordeningsbeleid aandacht voor krimpregio’s. In samenwerking met krimpregio’s wordt gezocht naar maatregelen om deze regio’s nieuwe impulsen en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.” (Bron: ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA’  Pp 46)

Toeval? Waarschijnlijk wel, maar ook heel heel misschien wel niet. Niet geschoten is altijd mis.

Advertenties

Eén reactie to “‘Aandacht voor Bevolkingskrimp’ mailen met de, toen nog, toekomstige coalitie”

  1. Heerlen wordt, relatief gezien, steeds dommer « Maarten van Wesel's Blog Says:

    […] de vraag of ze de impopulaire maatregelen daarvoor nodig wel uit willen voeren, al gloort er een beetje hoop. De oplossing moet dus lokaler gezocht […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: